Boże Ciało 2021

Do najbliższych obchodów Bożego Ciała zostały 252 dni, czyli 8 miesięcy i 9 dni.

W 2021 roku Boże Ciało przypada na 3 czerwca (czwartek).

Boże Ciało jest Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W Kościele katolickim Boże Ciało jest uroczystością liturgiczną ku czci Najświętszego Sakramentu. W Polsce Boże Ciało obchodzone jest w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, wypadające zawsze 60. dni po Wielkanocy. W dniu Bożego Ciała wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała posiada charakter dziękczynny i radosny.

Boże Ciało zostało ustanowione na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił w 1246 roku podobną uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 roku została rozszerzona na Niemcy. Początkowo papież Urban IV chciał ustanowić tę uroczystość dla całego Kościoła chrześcijańskiego, ale ze względu na jego śmierć, bulla została ogłoszona przez papieża Jana XXII w 1317 roku.

W Polsce pierwsze uroczystości Bożego Ciała odbyły się w 1320 roku w diecezji krakowskiej z inicjatywy biskupa Nankiera. W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym okresie średniowiecza i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

W Polsce główne obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Dniem Święta jest czwartek, ponieważ upamiętnia wydarzenie Ostatniej Wieczerzy. Po Bożym Ciele osiem dni trwa oktawa Bożego ciała, w czasie której codzienne odbywają się specjalne msze św., które kończą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Boże Ciało również obchodzone jest przez niektóre kościoły starokatolickie: Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Katolicki Mariawitów i Kościół Starokatolicki w RP, a także w niektóre kościoły Wspólnoty Anglikańskiej.