Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych zostało 29 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych przypada na 19 czerwca (środa).

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych został ustanowiony, aby zwiększyć świadomość potrzeby położenia kresu przemocy seksualnej związanej z konfliktami, aby uczcić ofiary i osoby, które przeżyły przemoc seksualną na całym świecie i oddać hołd wszystkim tym, którzy odważnie poświęcili swoje życie i stracili życie, walcząc o wykorzenienie tych zbrodni.

Ocaleni z przemocy seksualnej w konflikcie: kobiety i ich dzieci
W międzynarodowym dniu walki z przemocą seksualną w czasie konfliktów, staramy się wspierać solidarność z ocalałymi, którzy znosili wiele krzyżujących się stygmatów w następstwie przemocy seksualnej, w tym piętno skojarzenia z grupą zbrojną lub terrorystyczną, i rodzenia dzieci poczętych przez gwałt przez wroga. Często kobiety i dzieci są postrzegane jako stowarzyszone, a nie jako ofiary zbrojnych i brutalnych grup ekstremistycznych. Dzieci mogą pozostać bezpaństwowcami, w legalnej próżni i podatne na rekrutację, radykalizację, handel ludźmi i wykorzystywanie, co ma szersze implikacje dla pokoju i bezpieczeństwa, a także praw człowieka. Kwestii dzieci urodzonych w czasie wojny brakowało zarówno w międzynarodowych ramach praw człowieka, jak i w dyskursie na temat pokoju i bezpieczeństwa, czyniąc z nich kategorię ofiar pozbawionych głosu.

Efekty międzypokoleniowe
Skutki przemocy seksualnej związanej z konfliktem odbijają się echem wśród pokoleń, poprzez traumę, piętno, ubóstwo, zły stan zdrowia i niechcianą ciążę. Dzieci, których egzystencja emanuje z tej przemocy, zostały nazwane „złą krwią” lub „dziećmi wroga” i są wyobcowane z grupy społecznej swojej matki. Dzieci poczęte przez gwałt w czasie wojny często zmagają się z problemami tożsamości i przynależności przez dziesięciolecia po zakończeniu wojny. Są rzadko akceptowane przez społeczeństwo, a niebezpieczna aborcja pozostaje główną przyczyną śmiertelności matek w środowiskach dotkniętych konfliktem.

Reintegracja społeczno-ekonomiczna
Piętno związane z przemocą seksualną może mieć długotrwałe, a czasem śmiertelne konsekwencje zarówno dla ocalałych, jak i dzieci poczętych w wyniku gwałtu. Wsparcie reintegracji społeczno-gospodarczej, mające na celu złagodzenie napiętnowania i naprawienie tkanki społecznej, powinno zatem nadać impet wszystkim wysiłkom odbudowy i odbudowy po zakończeniu konfliktu.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela19.06.2022Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2022
Poniedziałek19.06.2023Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2023
Czwartek19.06.2025Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2025
Piątek19.06.2026Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2026
Sobota19.06.2027Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2027
Poniedziałek19.06.2028Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2028
Wtorek19.06.2029Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2029
Środa19.06.2030Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 19 czerwca