Święto Muzyki 2024

Obchody Święta Muzyki były 29 dni temu.

W 2024 roku obchody Święta Muzyki przypadły na 21 czerwca (piątek).

Święto Muzyki powstało w 1981 roku z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia i było promowane przez Maurcie Fleureta i Jacka Langa, dawnego ministra kultury Francji.

Pierwsze obchody Święta miały miejsce 21 czerwca 1982 roku nas Sekwaną. Od tego czasu Święto Muzyki stało się ważnym dniem w skali globalnej. W historii tej imprezy zapisały się spektakularne wydarzenia, takie jak popis Maurice Baqueta z wiolonczelą na Sekwanie, na specjalnie skonstruowanych pływako-nartach czy koncert zespołu rockowego Telephone w więzieniu Fleury Merogis. W 1992 roku w Dakarze 700 muzyków wojskowych orkiestr na placu Inwalidów zagrało koncert iluminowany światłami z okazji 200-lecia Marsylianki. Rok później pianista Christopher Beckett wystąpił dla dzieci, ofiar wojny w byłej Jugosławii, na stoku Mont-Blanc, na wysokości 3600 m n.p.m.

Każdego roku instytucje muzyczne oraz środki kultury organizują ogólnodostępne koncerty. Data Święta związana jest z pierwszym dniem lata oraz przesilenia letniego. Oryginalna nazwa Święta w języku francuskim („Fête de la Musique”) jest homofonem wyrażenia „Faites de la musique!" (pl. Róbcie muzykę!), które jest przewodnim zawołaniem do uczestniczenia w wydarzeniach muzycznych. Celem Święta Muzyki jest zachęcanie muzyków do spontanicznych koncertów na ulicach miast i w różnych miejscach publicznych. Dzięki szeroko dostępnym wydarzeniom muzycznym, każda osoba ma możliwość uczestniczenia w różnych koncertach na żywo popularyzujących rodzaje i style muzyczne.

Obecnie Święto Muzyki obchodzone jest w kilkuset miastach, także w Polsce. We Francji podczas Fête de la Musique nie obowiązuje cisza nocna, a muzycy mogą bez żadnych ograniczeń prezentować swoją twórczość na ulicach miast. Idee wydarzenia kulturalnego określa „Międzynarodowa Karta Zasad":
1. Święto odbywa się cyklicznie na całym świecie, 21 Czerwca każdego roku, w dniu przesilenia letniego.
2. Święto nie jest festiwalem („Muzyka wszędzie, koncert nigdzie!"), lecz celebrowaniem muzyki „na żywo" w celu ukazania jej siły, różnorodności i bogactwa poprzez uwzględnienie wszystkich rodzajów i nurtów muzycznych. Publiczność, występująca tu w charakterze przechodnia, ma często możliwość posłuchania i odkrycia muzyki, której nigdy normalnie by nie doświadczyła. Każdy kto ma ochotę być częścią przedsięwzięcia, może w nim uczestniczyć.
3. Święto jest wezwaniem do spontanicznego i nieodpłatnego uczestnictwa, zaadresowanym do osób indywidualnych jak i wszelkich instytucji (stowarzyszenia, szkoły, kościoły, kluby, teatry, domy kultury, ogniska itp.) w celu umożliwienia im wolnego wyrażenia się publicznie.
4. Wszystkie koncerty są bezpłatne dla publiczności.
5. Święto z założenia jest imprezą plenerową, która odbywa się w każdym możliwym miejscu danego miasta (ulice, deptaki, parki, korytarze, podwórza, bramy itp.), lecz nie wyklucza również miejsc zamkniętych (niesprzyjająca pogoda, cisza nocna itp.), jeśli respektują one zasadę wolnego i nieograniczonego wstępu. Święto jest też okazją do otwarcia dla muzyki miejsc, w których z reguły nie jest wykonywana „na żywo" (muzea, szpitale, więzienia, urzędy, komunikacja miejska)
6. Święto jest dniem wyjątkowym zarówno dla muzyków jak i publiczności. W zamierzeniu jest ruchem społecznym, który za pomocą koordynatorów-wolontariuszy ma promować praktykę muzyczną i muzykę na żywo. Wszystko odbywa się na zasadzie niekomercyjnej, tj. bez sponsora, a organizatorzy i koordynatorzy działają społecznie. Niezbędne koszty ogólne pokrywane są przez lokalne organy władzy państwowej lub samorządowej, przedstawicielstwa innych krajów (np. ambasady) lub organizacje i instytucje niekomercyjne (stowarzyszenia, fundacje, domy kultury itd.).
7. Organizatorzy zobowiązani są respektować powyższe zasady w celu zostania uwzględnionym w oficjalnym programie „Międzynarodowego Święta Muzyki".

Data zgłaszania uczestnictwa przez miasto mija 19 maja danego roku. Muzyka łączy ludzi bez względu na pochodzenie, wykształcenie, płeć, czy wiek. Fête de la Musique jest niepowtarzalną okazją do uczestniczenia w międzynarodowych wydarzeniach, które odbywają się w wielu miejscach publicznych. Muzyka „wychodzi” do ludzi, zaś każdy przechodzień może przystanąć na chwilę i posłuchać niecodziennych koncertów.