Światowy Dzień Uchodźcy 2024

Obchody Światowego Dnia Uchodźcy były 30 dni, czyli 1 miesiąc temu.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Uchodźcy przypadły na 20 czerwca (czwartek).

Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku. Święto jest upamiętnieniem odwagi, siły oraz determinacji uchodźców na całym świecie. W wielu krajach organizowane są uroczyste wydarzenia kulturalne, szkolenia, konferencje, spotkania, które mają na celu przybliżenia problematyki uchodźstwa. Każda edycja święta ma swoje hasło przewodnie, m. in.:

- 1 rodzina rozdzielona wojną to za dużo
- Poświęć 1 minutę, aby pomóc rodzinie zmuszonej do ucieczki
- Dom
- Prawdziwi ludzie, prawdziwe potrzeby
- Nowy dom, nowe życie
- Znajdź dom: zaczynaj od nowa w warunkach bezpieczeństwa i godności
- Kobiety-uchodźcy.

Według statystyk Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) liczna uchodźców wynosi ponad 10 milionów osób. Według Konwencji dot. Statusu Uchodźców z 1951 roku uchodźcą jest osoba, która: „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa”. Jedną z najważniejszych przyczyn uchodźstwa są konflikty zbrojne, które zmuszają ludność do ucieczki poza granice swojego kraju. Uchodźcy nie otrzymują ochrony przez własne państwo i muszą szukać schronienia na obszarze innego kraju.

W Polsce zadanie związane z przyznawaniem statusu uchodźcy cudzoziemcom koordynuje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obecnie pod jego kontrolą znajduje się kilkanaście ośrodków dla osób potrzebujących pomocy. Osoby, które starają się o status uchodźcy otrzymują zakwaterowanie, wyżywienie zgodne z normami kulturowymi cudzoziemców oraz wsparcie finansowe na pokrycie bieżących wydatków. Każdy obcokrajowiec ma zagwarantowaną naukę języka polskiego oraz niezbędne materiały dydaktyczne. Pod szczególną opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdują się dzieci. Instytucja pokrywa koszty podręczników i podstawowej wyprawki szkolnej, Dzieci otrzymują ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie (do 3 roku życia). Cudzoziemcy także otrzymują podstawową opiekę medyczną (internistyczną i pediatryczną, psychologiczną, badań diagnostycznych), a także specjalistyczną opiekę medyczną, hospitalizację, szczepienia oraz szczególną opiekę medyczno-sanitarną.

Występowanie Światowego Dnia Uchodźcy w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek20.06.2022Światowy Dzień Uchodźcy 2022
Wtorek20.06.2023Światowy Dzień Uchodźcy 2023
Piątek20.06.2025Światowy Dzień Uchodźcy 2025
Sobota20.06.2026Światowy Dzień Uchodźcy 2026
Niedziela20.06.2027Światowy Dzień Uchodźcy 2027
Wtorek20.06.2028Światowy Dzień Uchodźcy 2028
Środa20.06.2029Światowy Dzień Uchodźcy 2029
Czwartek20.06.2030Światowy Dzień Uchodźcy 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 20 czerwca