Dzień Budowlańca 2023

Obchody Dnia Budowlańca były 68 dni, czyli 2 miesiące i 7 dni temu.

W 2023 roku obchody Dnia Budowlańca przypadły na 25 września (poniedziałek).

Corocznie 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca (Dzień Budowlanych). W czasach PRL-u świętowano w ostatnią niedzielę września. W tym dniu kierownicy budowy szczególnie pilnują pracowników przed rozpoczęciem obchodów święta w trakcie wykonywanej pracy. Na niektórych placach budowy obowiązkowo sprawdza się trzeźwość alkomatem, ale po fajrancie budowlańcy świętują wraz z przełożonymi, często na koszt kierowników. Dzień Budowlanych jest także okazją do refleksji nad stanem polskiego budownictwa i rozwoju tej gałęzi gospodarki.

W 2013 roku w Dniu Budowlanych został przywołany dawny zwyczaj towarzyszący obchodom. 4 października dziewięć organizacji branżowych, po raz pierwszy z udziałem ministra i z honorowym patronatem Prezydenta RP, obchodziło swoje święto. Pomysłodawcą centralnych obchodów był Polski Związek Pracodawców Budownictwa, a do niego przyłączyli się: Związek Zawodowy „Budowlani”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Izba Projektowania Budowlanego, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. W czasie uroczystości Bronisław Komorowski Prezydent RP wyraził podziękowanie budowlańcom za ich codzienną pracę.

Obecnie w Dniu Budowlańca odbywają się w całej Polsce spotkania władz miast z pracownikami firm zrzeszonych w Izbie Budowlanej. W czasie uroczystości zostają wręczone specjalne odznaczenia za długoletnią służbę.

W Polsce, na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 roku, o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, została powołana Izba Inżynierów Budownictwa, do której należą osoby oraz przedsiębiorstwa zajmujące się polskim budownictwem. Do głównych zadań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy między innymi nadawanie uprawnień budowlanych, występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, a także wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych.