Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2024

Do najbliższych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza zostało 96 dni, czyli 3 miesiące i 4 dni.

W 2024 roku Ogólnopolski Dzień Aptekarza przypada na 26 września (czwartek).

Ogólnopolski Dzień Aptekarza obchodzony jest w okolicy dnia imienin św. Kosmy i Damiana, którzy są patronami aptekarzy i farmaceutów. Patroni zginęli w 283 roku w wyniku prześladowań chrześcijan. W ówczesnym okresie czasu braci uznawano za wybitnych medyków. Współcześnie patroni opiekują się lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi osobami pracującymi w służbie zdrowia.

Corocznie Naczelna Izba Aptekarska organizuje centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Warszawie, które zrzeszają aptekarzy z całego kraju. W uroczystych wydarzeniach biorą udział parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, instytucji państwowych i środowisk akademickich, duchowni z Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz działacze samorządów zawodów zaufania publicznego. Zgodnie z tradycją w tym Dniu wręczane są odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne zasługi na rzecz rozwoju samorządu zawodu farmaceuty, odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, tytuły „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”.

W całej Polsce pracuje około 23 tysięcy aptekarzy, zaś ponad 13 tys. aptek codziennie obsługuje nawet 2 mln klientów. Zawód aptekarza wiąże się z dużą wiedzą oraz odpowiedzialnością. Wykształcenie farmaceutyczne oraz uprawnienia do wykonywania tego zawodu można uzyskać po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku farmacja. Studia trwają min. 10 semestrów i obejmują zajęcia, które dotyczą odpowiedniej wiedzy medycznej, chemicznej bądź społecznej. Do dodatkowych obowiązków należą: odbycie praktyk w trakcie trwania studiów, obrona pracy magisterskiej i uzyskanie tytułu magistra farmacji, a także zaliczenie półrocznego stażu w aptece po obronie pracy magisterskiej. Według prawa polskiego, o pracę farmaceuty mogą starać się również osoby, które przed dniem 1 maja 2004 roku ukończyły czteroletnie studia i uzyskały tytuł magistra farmacji. W przypadku uzyskania kwalifikacji poza granicami kraju w państwach Unii Europejskiej, wymagane są odpowiednie dokumenty uznawane w Polsce, które stanowią poświadczenia zdobycia odpowiedniego wykształcenia oraz uznawane są za równoważne z krajowym dyplomem, a także tytułem magistra farmacji.

Występowanie Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek26.09.2022Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2022
Wtorek26.09.2023Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2023
Piątek26.09.2025Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2025
Sobota26.09.2026Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2026
Niedziela26.09.2027Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2027
Wtorek26.09.2028Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2028
Środa26.09.2029Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2029
Czwartek26.09.2030Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 26 września