Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostało 37 dni, czyli 1 miesiąc i 6 dni.

W 2024 roku Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw przypada na 27 czerwca (czwartek).

Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w kwietniu 2017 roku.


Świetne źródło zatrudnienia
Przedsiębiorstwa, które zazwyczaj zatrudniają mniej niż 250 osób, stanowią trzon większości gospodarek na świecie i odgrywają kluczową rolę w krajach rozwijających się.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Międzynarodową Radę Małych Przedsiębiorstw (ICSB) formalne i nieformalne mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) stanowią ponad 90% wszystkich firm i stanowią średnio 60–70% całości zatrudnienie i 50% PKB.

Zgromadzenie Ogólne, uznając znaczenie tych przedsiębiorstw, postanowiło ogłosić 27 czerwca dniem Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, aby podnieść świadomość społeczną na temat ich wkładu w zrównoważony rozwój.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, pierwsze reagujące na potrzeby społeczne
Tego typu przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za znaczące możliwości zatrudnienia i generowania dochodów na całym świecie i zostały uznane za główny czynnik zmniejszania ubóstwa i rozwoju.

MMŚP zazwyczaj zatrudniają większą część wrażliwych sektorów siły roboczej, takich jak kobiety, młodzież i ludzie z uboższych gospodarstw domowych. MMŚP mogą nawet czasami być jedynym źródłem zatrudnienia na obszarach wiejskich. Jako takie, MSME jako grupa są głównym dostawcą dochodów dla dystrybucji dochodu w „bazie piramidy”.

MMŚP powinny być pierwszymi reagującymi na potrzeby społeczne i stanowić siatkę bezpieczeństwa dla integracji.

Dostęp do finansowania
Chociaż MMŚP generują najwięcej nowych miejsc pracy, stają przed wieloma wyzwaniami w codziennej działalności i rosną. Dostęp do finansowania jest często wymieniany jako jedna z głównych przeszkód, które mają nieproporcjonalny wpływ na MMŚP. Według Banku Światowego istnieje od 200 do 245 milionów formalnych i nieformalnych przedsiębiorstw, które nie mają kredytu lub kredytu w rachunku bieżącym, ale potrzebują jednego lub mają kredyt, ale nadal mają dostęp do finansowania jako ograniczenie. Ponad 90 procent to MMŚP.

Ograniczenia finansowe są również spotęgowane w przypadku firm nieformalnych, które są zazwyczaj małe i choć często mniej produktywne niż formalne przedsiębiorstwa, wnoszą znaczący wkład w działalność gospodarczą i zatrudnienie. Szacuje się, że firmy nieformalne stanowią około 74 procent wszystkich MMŚP na świecie i około 77 procent wszystkich MMŚP w krajach rozwijających się. Firmy niezarejestrowane polegają głównie na nieformalnym finansowaniu, które - choć ważne w ułatwianiu dostępu do finansowania - wiąże się z niższym wzrostem firmy i zwiększoną nielegalnością firmy.

Rozwinięty sektor finansowy pomaga mobilizować i alokować zasoby oraz zarządzać ryzykiem, przyczyniając się do rozwoju sektora prywatnego. Finanse pomaga wzrostowi gospodarczemu, a co za tym idzie, tworzeniu miejsc pracy.

W związku z tym wyzwaniem powstaje szansa zarówno dla decydentów, jak i sektora prywatnego na interwencję na różnych poziomach, aby zachęcić do sformalizowania, uczestnictwa i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, regionalnych i krajowych, w tym poprzez dostęp dla wszystkich do budowania zdolności i usług finansowych, takich jak przystępne mikrofinansowanie i kredyty.

Jak przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności w promowaniu innowacji, kreatywności i godnej pracy dla wszystkich.

Wysiłki mające na celu zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP w kluczowych sektorach gospodarek narodowych stanowią ważny element wdrażania celów zrównoważonego rozwoju . Cele SDG 8.3 i 9.3 wzywają do zwiększenia dostępu MŚP do usług finansowych. Ponadto MŚP są ważnym elementem realizacji celów zrównoważonego rozwoju 8 (godna praca i wzrost gospodarczy) oraz celów zrównoważonego rozwoju 9 (przemysł, innowacje i infrastruktura).

Obchody Dnia
Zgromadzenie Ogólne zaprasza wszystkie państwa członkowskie, organizacje systemu Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe i regionalne, a także społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, osoby fizyczne i inne zainteresowane strony, do właściwego obchodzenia Dnia i zgodnie z priorytetami krajowymi, w celu podniesienia świadomości społecznej na temat ich wkładu w zrównoważony rozwój;

Zachęca również państwa członkowskie do ułatwienia przestrzegania tego dnia poprzez propagowanie prezentacji badawczych, dyskusji na temat polityki, warsztatów dla praktyków i referencji właścicieli firm z całego świata.

Występowanie Dnia Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek27.06.2022Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2022
Wtorek27.06.2023Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2023
Piątek27.06.2025Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2025
Sobota27.06.2026Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2026
Niedziela27.06.2027Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2027
Wtorek27.06.2028Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2028
Środa27.06.2029Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2029
Czwartek27.06.2030Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 27 czerwca