Dzień Ratownika Wodnego 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Ratownika Wodnego zostały 4 dni.

W 2024 roku Dzień Ratownika Wodnego przypada na 29 czerwca (sobota).

Dzień Ratownika Wodnego to święto wszystkich ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce. W 1927 roku Komisja Ratownictwa działająca przy Polskim Związku Pływackim ustaliła dzień 29 czerwca jako Dzień Ratownika. Z tej okazji, zostały zorganizowane pokazy ratowania tonących w Bydgoszczy i Grudziądzu. Dzień 29 czerwca jest także Dniem św.Piotra, który jest patronem WOPR-u.

W tym Dniu organizowane są wydarzenia z udziałem ratowników, pokazy sprzętu oraz kameralne spotkania. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest polską organizacją zrzeszającą ratowników wodnych. Stowarzyszenie powstało na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, zaś WOPR uzyskał osobowość prawną 9 października 1967 roku. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku. WOPR jest także członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej ratowników – International Life Saving. Działalność WOPR-u współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa z dnia 8 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych określa podstawowe obowiązki ratowników. Według ustawy w ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, które polegają między innymi na przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu, dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym, a także udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem WOPR-u jest zapewnienie bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach śródlądowych oraz przybrzeżnych a szczególnie dbanie o pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw, które zmierzają do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na obszarach wodnych. WOPR także zajmuje się akcjami edukacyjnymi, które upowszechniają wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy tonącym. Jednak podstawowym celem działalności WOPR-u jest niesienie bezpośredniej pomocy tonącym osobom.

Na Mazurach zamiast WOPR-u działa MOPR
MOPR czyli Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to mazurski odpowiednik ratowników wodnych na Mazurach. MWOPR powstał na bazie oddziałów WOPR z Giżycka i Węgorzewa. W 20111 roku MWOPR zmienił nazwę na obecny MOPR.

Z racji tych różnych historii przekształceniowych w jednostkach ratownictwa wodnego w Polsce postanowiliśmy ten szczególny dzień ująć jako Dzień Ratownika Wodnego. Pierwotnie święto było nazywane Dniem Ratownika WOPR.

Występowanie Dnia Ratownika Wodnego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa29.06.2022Dzień Ratownika Wodnego 2022
Czwartek29.06.2023Dzień Ratownika Wodnego 2023
Niedziela29.06.2025Dzień Ratownika Wodnego 2025
Poniedziałek29.06.2026Dzień Ratownika Wodnego 2026
Wtorek29.06.2027Dzień Ratownika Wodnego 2027
Czwartek29.06.2028Dzień Ratownika Wodnego 2028
Piątek29.06.2029Dzień Ratownika Wodnego 2029
Sobota29.06.2030Dzień Ratownika Wodnego 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 29 czerwca