Dzień Wolności Podatkowej 2022

Obchody Dnia Wolności Podatkowej były 228 dni, czyli 7 miesięcy i 14 dni temu.

W 2022 roku obchody Dnia Wolności Podatkowej przypadły na 13 czerwca (poniedziałek).

Dzień Wolności Podatkowej to moment, w którym obywatele symbolicznie przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na własny rachunek. Dzień Wolności Podatkowej przypada, gdy łączny dochód od początku roku zrównuje się z zobowiązaniami podatkowymi na dany rok. Do ustalenia daty służy stosunek udziału wydatków publicznych do produktu krajowego brutto. Za dane przyjmuje się założenia budżetowe opracowane przez Ministerstwo Finansów, zaś wydatki publiczne powiększane są o transfery środków do otwartych funduszy emerytalnych.

Pomysł obchodów Dnia Wolności Podatkowej narodził się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz obchodzony był 22 stycznia 1900 roku. W Polsce Dzień Wolności Podatkowej wyliczany jest przez Centrum im. Adama Smitha, zaś dane zbierane są także przez New Fundation. Pierwsze obchody Dnia zostały zorganizowane 1 lipca 1994 roku.

Centrum im. Adama Smitha obliczając Dzień Wolności Podatkowej bierze pod uwagę stosunek wydatków budżetowych do PKB oraz transfery środków do otwartych funduszy emerytalnych. Wszystkie kwoty niezbędne w obliczeniach zawarte są w założeniach budżetowych Ministra Finansów na dany rok. Corocznie Centrum im. Adama Smitha zwołuje konferencję prasową, na której ogłaszana jest ustalona przez ekspertów data Dnia Wolności Podatkowej. Co ciekawe, termin zwołania konferencji prasowej objęty jest w Centrum klauzulą poufności.

Dzień Wolności Podatkowej pomaga w wyznaczeniu kierunku w dalszym planowaniu budżetu. Gdy wypada w późniejszym terminie oznacza to, że jest okres, w którym wydatki budżetowe są wyższe w stosunku do wartości dóbr wytwarzanych w Polsce. W tej sytuacji Fiskus wydaje więcej w proporcji do wzrostu wartości dóbr i usług wytworzonych na terenie Polski. W uproszczeniu, osoby, które produkują dane dobra, zmuszone są do płacenia większych podatków.

Występowanie Dnia Wolności Podatkowej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek22.06.2021Dzień Wolności Podatkowej 2021
Środa10.06.2020Dzień Wolności Podatkowej 2020
Sobota08.06.2019Dzień Wolności Podatkowej 2019
Środa06.06.2018Dzień Wolności Podatkowej 2018
Piątek09.06.2017Dzień Wolności Podatkowej 2017
Środa15.06.2016Dzień Wolności Podatkowej 2016
Czwartek11.06.2015Dzień Wolności Podatkowej 2015
Sobota14.06.2014Dzień Wolności Podatkowej 2014
Sobota22.06.2013Dzień Wolności Podatkowej 2013
Czwartek21.06.2012Dzień Wolności Podatkowej 2012
Piątek24.06.2011Dzień Wolności Podatkowej 2011
Środa23.06.2010Dzień Wolności Podatkowej 2010
Niedziela14.06.2009Dzień Wolności Podatkowej 2009
Sobota14.06.2008Dzień Wolności Podatkowej 2008
Sobota16.06.2007Dzień Wolności Podatkowej 2007
Sobota24.06.2006Dzień Wolności Podatkowej 2006
Czwartek23.06.2005Dzień Wolności Podatkowej 2005
Czwartek24.06.2004Dzień Wolności Podatkowej 2004
Sobota28.06.2003Dzień Wolności Podatkowej 2003
Poniedziałek24.06.2002Dzień Wolności Podatkowej 2002
Poniedziałek18.06.2001Dzień Wolności Podatkowej 2001
Piątek16.06.2000Dzień Wolności Podatkowej 2000
Środa16.06.1999Dzień Wolności Podatkowej 1999
Poniedziałek22.06.1998Dzień Wolności Podatkowej 1998
Sobota28.06.1997Dzień Wolności Podatkowej 1997
Czwartek04.07.1996Dzień Wolności Podatkowej 1996
Czwartek06.07.1995Dzień Wolności Podatkowej 1995
Piątek01.07.1994Dzień Wolności Podatkowej 1994

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 13 czerwca