Dzień Pracownika Ochrony 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Pracownika Ochrony zostało 65 dni, czyli 2 miesiące i 4 dni.

W 2024 roku Dzień Pracownika Ochrony przypada na 22 sierpnia (czwartek).

Dzień Pracownika Ochrony obchodzony jest 22 sierpnia. Data Święta upamiętnia powstanie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku, o ochronie osób i mienia, która stanowi regulację prawną branży security w Polsce.

Pracownik ochrony to osoba wpisana na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony oraz zajmująca się zapewnieniem bezpieczeństwa. Pracownik na tym stanowisku gwarantuje ochronę w formie stałej, doraźnej, konwojowanie mienia, przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych, a także kontrolę sygnałów alarmowych. Każdy pracownik ochrony do 1 stycznia 2014 roku musiał posiadać odpowiednią legitymację potwierdzającą nabyte umiejętności. 1 stycznia 2014 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Dodatkowo ustawa znosiła licencję pracowników ochrony oraz zastępowała dotychczasowe dokumenty wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

Każdy ochroniarz posiada obowiązek stosowania określonych środków porządkowych, na przykład legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, wzywania osób nieuprawnionych lub zakłócających porządek do opuszczenia chronionego obszaru lub zatrzymywania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku, pracownik ochrony ma prawo do zastosowania środków przymusu bezpośredniego, między innymi użycia pałek i psów służbowych, kajdanek, ręcznych miotaczy gazu lub przedmiotów, przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W szczególnych przypadkach, pracownik ochrony może zastosować broń palną w postaci pistoletów (sygnałowych, maszynowych), strzelb powtarzalnych lub karabinków samoczynnych.

Branża ochrony jest bardzo rozwinięta, szacuje się, że pracuje w niej około 300 tys. osób. Ochroniarzy można zobaczyć zarówno w instytucjach, firmach, szkołach, sklepach, podczas zawodów sportowych czy innych imprez masowych.