Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2024

Do najbliższych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu zostało 85 dni, czyli 2 miesiące i 24 dni.

W 2024 roku Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu przypada na 23 sierpnia (piątek).

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu (Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki) został zaproponowany przez parlament Europejski w 2008 roku, w 70. rocznicę Paktu Ribbentrop-Mołotow.

Europosłowie inicjując Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu odwołali się do Konwencji ONZ o niestosowaniu przedawnienia zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludności. Dzień opiera się także na przepisach Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczących przestrzegania praw człowieka, prawa do wolności i życia, zakazie wszelkich tortur oraz pracy przymusowej. Celem Święta jest uczczenie pamięci wszystkich ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych w sposób godny oraz bezstronny. To także Dzień, w którym propagowane są działania na rzecz pokoju i stabilizacji demokracji na kontynencie europejskim. Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu obchodzony jest także poza Europą, m. in. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Symbolem Święta jest czarna wstążka, która została uwieczniona na tle fotografii przedstawiającej bratających się żołnierzy sowieckich i hitlerowskich. Zdjęcie nawiązuje do podpisanego 23 sierpnia 1939 roku paktu przez ministra Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa. Pakt stanowił początek obozów pracy, gułagów, krematoriów oraz zimniej wojny. Przede wszystkim, porozumienie niemiecko-rosyjskie zapoczątkowało cierpienie wielu milionów ludzi. Łączna liczba ofiar reżimu nazistowskiego wynosi około 11 milionów, zaś sowieckiego około 3 miliony. Symbolicznym gestem podzielonego żelazną kutyną świata były demonstracje „czarnej wstążki”, organizowane w dniu 23 sierpnia przez emigrantów z krajów bloku sowieckiego na Zachodzie.

W Polsce pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu zostały zorganizowane 23 sierpnia 2011 roku w Warszawie, pod patronatem polskiej Prezydencji. W tym Dniu podpisano „Deklarację Warszawską”, która stanowiła o konieczności podtrzymywania w pamięci europejskich obywateli tragicznych konsekwencji działań reżimów totalitarnych. Członkowie deklaracji wezwali Unię Europejską do wspierania, badania i gromadzenia dokumentacji związanej ze zbrodniami, jakich dokonały Niemcy Hitlera i Związek Sowiecki Stalina.

Występowanie Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek23.08.2022Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2022
Środa23.08.2023Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2023
Sobota23.08.2025Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2025
Niedziela23.08.2026Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2026
Poniedziałek23.08.2027Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2027
Środa23.08.2028Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2028
Czwartek23.08.2029Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2029
Piątek23.08.2030Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 23 sierpnia