Dzień Skarbowości 2022

Obchody Dnia Skarbowości były 65 dni, czyli 2 miesiące i 3 dni temu.

W 2022 roku obchody Dnia Skarbowości przypadły na 31 lipca (niedziela).

Dzień Skarbowości został ustanowiony na podstawie zarządzenia Ministerstwa Finansów, a od 2010 roku na podstawie ustawy. Święto upamiętnia uchwalenie ustawy z 31 lipca 1919 roku, o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. Celem Dnia jest zintegrowanie środowiska administracji skarbowej i budowanie wspólnej tożsamości tej grupy zawodowej. Święto jest okazją do zintegrowania oraz zrzeszania wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb oraz urzędów skarbowych, a także urzędów kontroli skarbowej.

Główne obchody Dnia odbywają się w Warszawie. Podczas uroczystości, pracownikom administracji podatkowej i kontroli skarbowej wręczane są Odznaczenia Państwowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP. Ważną częścią obchodów jest złożenie kwiatów przy pamiątkowej tablicy na zewnętrznej stronie budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Tablica upamiętnia skarbowców poległych w walce z najeźdźcami w latach 1939-1945, a także tych osób, które uratowały skarb narodowy zdeponowany w okresie wojennym, w skarbcu mieszczącym się w budynku przy ulicy Lindleya 14: Wacława Drojanowskiego, Wandę Orlicz-Dreszer, Natalię Jarczewską, Józefa Falandysza i Ignacego Zenko.

Urzędy skarbowe to państwowe jednostki budżetowe obsługujące naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a jednocześnie jest organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej. Izba skarbowa podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Jej dyrektor jest organem podatkowym pierwszej instancji na podstawie odrębnych przepisów oraz organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby skarbowej pierwszej instancji. Głównym celem urzędu kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Występowanie Dnia Skarbowości w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek31.07.2020Dzień Skarbowości 2020
Sobota31.07.2021Dzień Skarbowości 2021
Poniedziałek31.07.2023Dzień Skarbowości 2023
Środa31.07.2024Dzień Skarbowości 2024
Czwartek31.07.2025Dzień Skarbowości 2025
Piątek31.07.2026Dzień Skarbowości 2026
Sobota31.07.2027Dzień Skarbowości 2027
Poniedziałek31.07.2028Dzień Skarbowości 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 31 lipca