Dzień Pamięci Warszawy 2021

Obchody Dnia Pamięci Warszawy były 85 dni, czyli 2 miesiące i 23 dni temu.

W 2021 roku obchody Dnia Pamięci Warszawy przypadły na 1 sierpnia (niedziela).

1 sierpnia to nie tylko Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, ale i Dzień Pamięci Warszawy. Święto zostało ustanowione w celu upamiętnienia wybuchu powstania warszawskiego. Dzień został zainicjowany przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą z dnia 13 marca 2003 roku, w miejsce celebrowanego do 2002 roku Święta Warszawy.

Główną częścią Dnia jest uroczysta sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy na Zamku Królewskim w Warszawie. Święto jest okazją do wręczenia nagród oraz tytułów honorowych. W tym Dniu dekorowane są budynki miejskie i pojazdy miejskich spółek komunikacyjnych w barwy narodowe i miasta stołecznego. Cała Warszawa o godzinie 17.00 zamiera i poprzez minutę milczenia oddaje cześć poległym w powstaniu bohaterom.

W trakcie walk powstańczych zostało zabitych i zaginęło około 16 tys. żołnierzy, 20 tys. zostało rannych, a 15 tys. wzięto do niewoli. W czasie powstania oprócz żołnierzy, śmierć poniosło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców Warszawy. W wyniku prowadzonych ataków oraz systematycznego wyburzania miasta, wiele budynków uległa ogromnym zniszczeniom. Większość bezcennych zabytków znajdujących się po lewej stronie Warszawy została bezpowrotnie obrócona w gruzy. Zniszczeniu uległo ponad 25% zabudowy lewobrzeżnej stolicy. Poprzez systematyczne i planowane wyburzanie miasta oraz w czasie okresu popowstaniowym zostało zniszczonych 30% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. W wyniku walk zbrojnych, około 65% Warszawy uległo całkowitej destrukcji. Według autorów „Raportu o stratach wojennych Warszawy” z 2004 roku, całość strat materialnych poniesionych przez miasto i jego mieszkańców podczas II wojny światowej, wyniosły około 18, 2 mld przedwojennych złotych, czyli 45, 3 mld dolarów. W rejestrze, liczba zniszczonych zabytków świeckich i sakralnych wynosiła 674 pozycje.

Powstanie warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w Polsce, które świadczyło o głębokim patriotyzmie, najwyższym poświęceniu i bohaterstwie wielu osób. To bohaterowie, dzięki którym wiara w naród polski przekazywana jest kolejnym pokoleniom. I choć powstanie warszawskie budzi kontrowersje, zaciekłe dyskusje i pytania o sens tych działań, to dzięki dzielnej walce powstańców, wśród których także znajdowały się dzieci, wiemy, że siła patriotyzmu może tkwić w sercu każdego Polaka.