Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Pomocy Potrzebującym zostało 246 dni, czyli 8 miesięcy i 1 dzień.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym przypada na 23 lutego (niedziela).

Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym obchodzony jest 23 lutego. W tym dniu organizacje na całym świecie inicjują wydarzenia zachęcające do pomagania osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz uwrażliwiają na problemy dotykające społeczeństwo. W 2014 roku powstał nowy Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który zastąpił dotychczasowy program dystrybucji żywności. Według danych Eurostatu, zagrożonych ubóstwem lub izolacją społeczną jest prawie 124,5 mln mieszkańców Europy, czyli około 25% osób.

Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym gwarantuje ubogim posiłki oraz podstawowe produkty, które niezbędne są w codziennym życiu. Według danych na dwadzieścioro dzieci w klasie, aż pięcioro jest zagrożonych ubóstwem ze względu na zbyt niskie dochody rodziców. W skrajnym ubóstwie żyje ponad 10 milionów Europejczyków, wśród których wielu nie ma szansy na opłacenie rachunków, zakupu telewizora lub nawet codziennych zakupów spożywczych. W skali światowej, w skrajnym ubóstwie żyje około 1,2 mld ludzi żyjących za mniej niż 1,2 dolara dziennie. Najbiedniejszym regionem jest Afryka subsaharyjska, gdzie 414 milionów osób codziennie żyje w skrajnym ubóstwie. Jest to jedyny obszar na świecie, w którym problem skrajnego ubóstwa z każdym rokiem pogłębia się na taką skalę. W ciągu ponad 20 lat, na tym obszarze wrosła liczba najbiedniejszych osób o ponad 200 milionów. Do kolejnych państw zagrożonych ubóstwem należą Indie ( 33% wynosi odsetek najbiedniejszej ludności) oraz Chiny (około 13%). Według danych Banku Światowego, średni dochód najbiedniejszej części społeczeństwa w krajach rozwijających ulega poprawie, jednak istnieją na świecie takie regiony, gdzie skrajne ubóstwo dotyka przeważającą część społeczeństwa. A jak wygląda sytuacja ubóstwa w Polsce? Na podstawie danych GUS, w skrajnym ubóstwie żyło około 6,7% Polaków, gdzie podstawowe potrzeby nie były zaspakajane. Pomoc społeczna w Polsce, zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dąży do umożliwienia osobom i rodzinom w pokonywaniu trudności codziennego życia, których sami nie są w stanie przezwyciężyć, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby oraz możliwości. Bezinteresowna pomoc okazywana drugiej osobie, często przywraca siłę do podejmowania walki, wiarę oraz nadzieję na poprawę losu. Nie tylko w Międzynarodowym Dniu Pomocy Potrzebującym zawsze warto pomagać innym, bo jak stwierdził Mikołaj Gogol: „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Pomocy Potrzebującym w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek23.02.2023Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2023
Piątek23.02.2024Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2024
Poniedziałek23.02.2026Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2026
Wtorek23.02.2027Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2027
Środa23.02.2028Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2028
Piątek23.02.2029Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2029
Sobota23.02.2030Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2030
Niedziela23.02.2031Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 23 lutego