Dzień Bez Łapówki 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Bez Łapówki zostało 217 dni, czyli 7 miesięcy i 2 dni.

W 2025 roku Dzień Bez Łapówki przypada na 23 lutego (niedziela).

Coroczny Dzień Bez Łapówki jest częścią polskiej akcji „Nie daję, nie biorę łapówek”, prowadzonej przez obywatelski ruch Normalne Państwo. Celem święta jest walka z działaniami korupcyjnymi, które psują wizerunek polskiego społeczeństwa. Organizatorzy akcji dążą do promowania uczciwych postaw przez zachęcanie do nie wręczenia i nie przyjmowania dodatkowych korzyści oraz propagują wiedzę dotyczącą korupcji. Dodatkowo w tym dniu pomysłodawcy święta rozdają naklejki z napisem: „Nie daję, nie biorę łapówek”. Pierwsza edycja Dnia Bez Łapówki została zorganizowana w 2004 roku prawie w 50 miejscach w Polsce. W następnych latach do akcji przyłączały się kolejne miejscowości, aż obchody dnia objęły cały kraj.

Niestety, wciąż w społeczeństwie funkcjonuje przekonanie, że korupcja dotyczy jedynie dużych spraw biznesowych, a wręczenie „podziękowania” na przykład pracownikom służby zdrowia jest jedynie wyrazem wdzięczności. Ale czym jest korupcja? Korupcja to bardzo złożony proceder, w którym następuję wykorzystanie własnej funkcji i pozycji w celu zaspokojenia czyjś oczekiwań, w zamian za niezależne korzyści. Najczęściej dochodzi do przekupstwa, handlu wpływami, uchylania się przed obowiązkami celnymi oraz nepotyzmu.

Od 1995 roku Transparency International przygotowuje Indeks Percepcji Korupcji (CPI), który jest czołowym wyznacznikiem percepcji korupcji w sektorze publicznym. Organizacja przyznaje poszczególnym krajom punkty, świadczące o stopniu korupcji. Celem święta jest promowanie uczciwości, tak by Polska w tym rankingu corocznie zajmowała przyzwoite miejsce.

Problem korupcji jest zauważany globalnie. Dlatego już w 2003 roku Zgromadzenie Ogólne ustanowiło Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji (ang. International Anti-Corruption Day). Przyjęty tekst rezolucji ONZ zawiera słowa:
„zaniepokojony powagą problemów i zagrożeń związanych z korupcją dla stabilności i bezpieczeństwa społeczeństw, podważających instytucje i wartości demokracji, wartości etycznych i sprawiedliwości oraz zagrażający zrównoważonemu rozwojowi i rządom prawa ”
oraz:
„promować i wzmacniać środki w celu skuteczniejszego i skuteczniejszego zapobiegania korupcji i jej zwalczania ... promować, ułatwiać i wspierać współpracę międzynarodową oraz pomoc techniczną w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji… [oraz] promować uczciwość, rozliczalność i właściwe zarządzanie sprawami publicznymi oraz własność publiczna…"

Występowanie Dnia Bez Łapówki w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek23.02.2023Dzień Bez Łapówki 2023
Piątek23.02.2024Dzień Bez Łapówki 2024
Poniedziałek23.02.2026Dzień Bez Łapówki 2026
Wtorek23.02.2027Dzień Bez Łapówki 2027
Środa23.02.2028Dzień Bez Łapówki 2028
Piątek23.02.2029Dzień Bez Łapówki 2029
Sobota23.02.2030Dzień Bez Łapówki 2030
Niedziela23.02.2031Dzień Bez Łapówki 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 23 lutego