Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zostało 76 dni, czyli 2 miesiące i 15 dni.

W 2024 roku Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przypada na 1 września (niedziela).

Dzień Kombatanta upamiętnia odwagę, poświęcenie, walkę oraz utratę życia wielu tysięcy żołnierzy w czasie II wojny światowej. Święto jest okazją do uczczenia pamięci poległych bohaterów. Słowo „kombatant” pochodzi z języka francuskiego i oznacza członka formacji wojskowych lub ruchu partyzanckiego.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej czasem zwany także Dniem Kombatanta łączy się z dniem agresji Niemiec na Polskę oraz rozpoczęciem II wojny światowej, która pochłonęła życie ponad 160 tys. żołnierzy oraz 6 mln osób. Corocznie w dniu Święta przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz w innych miejscach w kraju składane są wieńce i wiązanki kwiatów. W tym dniu organizowane są uroczyste spotkania kombatantów z przedstawicielami władz.

Od 1990 roku na terenie Polski funkcjonuje Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Organizacja zrzesza obywateli, którzy brali udział w walkach o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w różnych formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Do Związku należą m. in. weterani walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu czy wdowy po kombatantach.

W 1991 roku został utworzony Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Instytucja podlega od 1997 roku ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Urzędem kieruje Kierownik, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem instytucji jest podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość oraz suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej, a także pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Urząd zajmuje się również wydawaniem zaświadczeń osobom, którym zostały przyznane uprawnienia kombatanckie. Jednym z zadań Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest udział w procesie honorowania kombatantów orderami i odznaczeniami za ich zasługi w działalności społecznej w organizacjach kombatanckich. Do przyznawanych wyróżnień należą między innymi medal „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Krzyż Zesłańców Sybiru.

Występowanie Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek01.09.2022Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2022
Piątek01.09.2023Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2023
Poniedziałek01.09.2025Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2025
Wtorek01.09.2026Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2026
Środa01.09.2027Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2027
Piątek01.09.2028Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2028
Sobota01.09.2029Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2029
Niedziela01.09.2030Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 1 września