Przemienienie Pańskie 2024

Do najbliższych obchodów Święta Przemienienia Pańskiego zostało 115 dni, czyli 3 miesiące i 23 dni.

W 2024 roku Przemienienie Pańskie przypada na 6 sierpnia (wtorek).

Przemienienie pańskie to katolickie święto, które w Polsce obchodzimy od XI wieku. Dla całego Kościoła katolickiego wprowadził je natomiast papież Kalikst III w 1457 roku, w ten sposób podziękował opatrzności za zwycięstwo nad Turkami odniesione rok wcześniej pod Belgradem. Choć nie jest to święto nakazane, to polscy biskupi zachęcają do uczestniczenia w nabożeństwie. Jego data przypada 6 sierpnia.

Święto nazywane jest również transfiguracją, co oznacza w wolnym tłumaczeniu zmianę kształtu (od łacińskich słów trans (inny) i figrua (kształt). W ten sposób święto nadal określa się m. in. w takich językach jak angielski, hiszpański, włoski czy francuski. O znaczeniu przemienienia pańskiego świadczy fakt, że praktycznie w każdym większym polskim mieście znajdują się parafie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

Święto upamiętnia wydarzenia, które prawdopodobnie rozegrały się górze Tabor (nie jest to potwierdzone w Nowym Testamencie, przyjęto jednak taką wersję). Jezus wezwał tam trzech swoich uczniów: Piotra, Jakuba i Jana, by ci zobaczyli go rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Symbolizują oni Prawo (Mojżesz) oraz Proroctwo (Eliasz) – te dwa istotne elementy miały się zbiec w osobie Zbawiciela wraz z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.

Apostołowie byli świadkami, jak twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Na niebie pojawił się świetlisty obłok, z którego usłyszeli głos Boga: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Dzięki temu zdarzeniu apostołowie otrzymali dowód, że Chrystus to Syn Boży. Było to także przygotowanie ich do nadchodzącej śmierci Mesjasza. Pozostali uczniowie dowiedzieli się o tym dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa.