Dzień Konserwatora Zabytków 2020

Obchody Dnia Konserwatora Zabytków były 72 dni, czyli 2 miesiące i 11 dni temu.

W 2020 roku obchody Dnia Konserwatora Zabytków przypadły na 11 sierpnia (wtorek).

11 sierpnia obchodzony jest Dzień Konserwatora Zabytków. Przedstawiciel tego zawodu zajmuje się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją oraz zabezpieczaniem zabytków oraz zabytkowych przedmiotów. Konserwatorami zabytków są także osoby, które zajmują się sprawowaniem funkcji w administracji publicznej ochroną zabytków. Zazwyczaj tym mianem określano pracowników Służby Ochrony Zabytków (aktualnie wojewódzkich urzędów ochrony zabytków). Do końca lat 90. XX wieku, wyróżniano konserwatorów zabytków archeologicznych (KZA), inaczej pracowników służb konserwatorskich, odpowiedzialnych za ochronę zabytków archeologicznych. Obecnie w Polsce pracuje 16 wojewódzkich konserwatorów zabytków. Osoba na tym stanowisku kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, wypełniając obowiązki z zakresu ochrony dóbr kultury, które wynikają z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz pozostałych ustaw obejmujących kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, która jest wręczana zasłużonym osobom w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. Odznaczenie dwustopniowe (złota i srebrne) zostało ustanowione w 1962 roku, na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku, o ochronie zabytków i muzeów. Zgodnie z rozporządzeniem z 2001 roku odznaka przyznawana jest za szczególne działanie w zakresie:

- utrzymywania dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami
- projektowania i wykonywaniu prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury
- prowadzenia prac archeologicznych i wykopaliskowych
- dokumentowania dóbr kultury i prowadzenia badań naukowych związanych z ich konserwacją
- przeciwdziałania zagrożeniom dóbr kultury
- popularyzacji zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.

Występowanie Dnia Konserwatora Zabytków w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota11.08.2018Dzień Konserwatora Zabytków 2018
Niedziela11.08.2019Dzień Konserwatora Zabytków 2019
Środa11.08.2021Dzień Konserwatora Zabytków 2021
Czwartek11.08.2022Dzień Konserwatora Zabytków 2022
Piątek11.08.2023Dzień Konserwatora Zabytków 2023
Niedziela11.08.2024Dzień Konserwatora Zabytków 2024
Poniedziałek11.08.2025Dzień Konserwatora Zabytków 2025
Wtorek11.08.2026Dzień Konserwatora Zabytków 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 11 sierpnia