Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie zostało 15 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie przypada na 9 sierpnia (piątek).

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 23 grudnia 1994 roku. Początkowo daty obchodów wyznaczono na lata 1994-2004, które związane były z trwaniem Międzynarodowej Dekady Ludności Tubylczej na Świecie. Zgromadzenie Ogólne 29 grudnia 2004 ogłosiło Drugą Międzynarodową Dekadę Ludności Tubylczej na Świecie w Nowym Jorku, Genewie i innych siedzibach ONZ, która trwała do roku 2015. Wtedy ogłoszono tematy obchodów święta na kolejne lata, np. w 2017 roku tematem przewodnim była 10. rocznica Deklaracji ONZ w sprawie praw rdzennej ludności. Inne hasła, które pojawiały się przy okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie to m. in.:

- Zagwarantuj zdrowie i dobre samopoczucie ludności tubylczej
- Prawo rdzennej ludności do edukacji
- Zmniejszanie różnic: stosowanie praw ludności rdzennej
- Rdzenne media: wzmacnianie rdzennych głosów
- Rdzenne projekty: świętowanie naszych historii i kultur, tworzenie własnej przyszłości
- Ludy tubylcze i HIV / AIDS
- Pilna potrzeba zachowania rdzennych języków.

Celem Święta jest zwrócenie uwagi na różnorodność kultur tubylczych, które stanowią wzbogacenie rodzimych tradycji. Dzień staje się okazją do przybliżenia społeczeństwu problematyki związanej z trudną sytuacją różnych grup etnicznych oraz procesu niszczenia kultury, języka i tradycji mniejszych grup tubylczych.

UNICEF należy do organizacji, które dążą do współpracy z lokalnymi społecznościami oraz wypracowaniu odpowiednich metod niesienia pomocy dostosowanej do tubylczych tradycji.

Według danych na świecie mieszka w 90 krajach około 370 mln ludności rdzennej. Istnieje ponad 4000 języków tubylczych z blisko 7000, które wciąż są w użyciu. Ludność rdzenna zamieszkuje około 20% powierzchni ziemi oraz w dużej mierze, miejsca zamieszkania plemion pokrywają się z naturalnymi obszarami ziemi. Często ludność tubylcza posiada ogromną wiedzę dotyczącą gatunków zwierząt i roślin, co pomaga w ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Obecnie ludność tubylcza napotyka wiele problemów związanych z próbami przesiedlenia plemion, zagarnięcia ich terenów lub kontaktami z napływową ludnością. Ludność rdzenna wciąż musi walczyć o zachowanie swojej kultury, języka, religii, praw własności do ziemi, wody i bogactw naturalnych, które występują na tradycyjnych obszarach. Grupy etniczne mają kłopoty z uznaniem ich autonomicznych praw oraz swobodnym dostępem do oświaty czy opieki zdrowotnej. Z pomocą krajowych ustaw i umów międzynarodowych, na przykład Konwencji MOP nr 169 oraz Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach ludności rdzennej, ludność tubylcza ma zagwarantowane podstawowe prawa, które często są podważane w przypadku dążeń do zagarnięcia rdzennych terenów.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek09.08.2022Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2022
Środa09.08.2023Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2023
Sobota09.08.2025Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2025
Niedziela09.08.2026Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2026
Poniedziałek09.08.2027Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2027
Środa09.08.2028Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2028
Czwartek09.08.2029Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2029
Piątek09.08.2030Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 9 sierpnia