Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży zostało 167 dni, czyli 5 miesięcy i 14 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Młodzieży przypada na 12 sierpnia (poniedziałek).

Międzynarodowy Dzień Młodzieży został ustanowiony 17 grudnia 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za sprawy Młodzieży. Coroczne obchody święta inicjowane są w ramach Światowego Programu Działań na rzecz Młodzieży. W tym dniu organizowane są konferencje, dyskusje, spotkania z przedstawicielami władz, wydarzenia artystyczne oraz akcje charytatywne. Celem święta jest promowanie aktywności młodzieży oraz zachęcanie do inicjowania wspólnych programów na rzecz rówieśników, społeczności lokalnych oraz dążenie do współpracy młodych osób z rządami państw.

W Unii Europejskiej mieszka 12,1 % ludności w wieku 15-24 lat. Według danych Parlamentu Europejskiego Litwa (15,7%), Cypr (15,2%) oraz Estonia (15,1%) należą do państw, w których najwięcej mieszka młodych osób. Międzynarodowy Dzień Młodzieży także jest okazją do przybliżenia problemów dotykających młodych ludzi. W Unii Europejskiej żyje 61 mln młodych obywateli, wśród których około 6 mln osób jest bezrobotnych. W Polsce bez pracy pozostaje 27,3% młodzieży. Oznacza to, że co czwarty młody Polak nie pracował zawodowo. Kolejnym problemem dotykającym osoby młode jest brak odpowiedniego wykształcenia. Według danych Parlamentu Europejskiego około 12% młodzieży nie posiada żadnego wykształcenia i nie uczestniczy w żadnych szkoleniach.

A w młodych osobach tkwi ogromny potencjał do przeprowadzania różnorodnych inicjatyw. Od 15 listopada 2006 roku działa program „Młodzież w działaniu”, który został powołany przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Celem programu jest finansowanie projektów młodych ludzi, których celem jest dążenie do przezwyciężania barier, uprzedzeń i walczą z dyskryminacją oraz stereotypami wśród młodych osób.

Międzynarodowy Dzień Młodzieży jest okazją do integracji różnych środowisk młodych osób oraz poszukiwania rozwiązań problemów, które dotykają młodych obywateli w różnych krajach. To także dzień, w którym promowana jest różnorodność kulturowa oraz tradycje obchodzone przez młode osoby.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Młodzieży w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek12.08.2022Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2022
Sobota12.08.2023Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2023
Wtorek12.08.2025Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2025
Środa12.08.2026Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2026
Czwartek12.08.2027Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2027
Sobota12.08.2028Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2028
Niedziela12.08.2029Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2029
Poniedziałek12.08.2030Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 sierpnia