Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2022

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Dzikiej Przyrody zostało 138 dni, czyli 4 miesiące i 18 dni.

W 2022 roku Światowy Dzień Dzikiej Przyrody przypada na 3 marca (czwartek).

Pierwsze obchody Światowego Dnia Dzikiej Przyrody miały miejsce 3 marca 2014 roku. Data święta upamiętnia przyjęcie w 1973 roku „Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)”. Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku, a weszła ona w życie 12 marca 1990 roku.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 2013 roku w celu upowszechniania wiedzy na temat wartości dzikiej fauny i flory, występujących zagrożeń naturalnego środowiska, a także ważnej roli Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Konwencja Waszyngtońska CITES ogranicza międzynarodowy handel dzikimi okazami przyrody do poziomu niezagrażającemu wyginięciu gatunkowi oraz dba o pozyskanie naturalnej fauny i flory. Obchody Światowego Dnia Dzikiej Przyrody dążą do zwiększania świadomości na temat nielegalnego handlu gatunkami roślin i zwierząt objętych CITES. W tym dniu każdy kraj, instytucje oraz organizacje zaangażowane w ochronę dzikiej przyrody mogą przyłączyć się do wspólnych obchodów.

Bogactwo dzikiej przyrody wpływa na prawidłowy rozwój ludzkości. Jednak w wyniku cywilizowania miejsc w naturalnym środowisku i prowadzeniu nielegalnego handlu zagrożonymi okazami fauny i flory, dzika przyroda potrzebuje zwiększonej pomocy. Według danych WWF ponad 30 000 gatunków roślin oraz zwierząt zagrożonych jest wyginięciem z powodu nielegalnego handlu. Roczne zyski z czarnego rynku zagrożonych gatunków wynoszą kilka miliardów dolarów. Stanowi to trzeci najbardziej dochodowym handel, zaraz po handlu bronią oraz narkotykami. Często nielegalny przemyt zwierząt odbywa się w tragicznych warunkach i nawet na jeden okaz przypada kilkanaście uśmierconych sztuk danego gatunku. Nielegalnemu handlowi sprzyja popyt na pamiątki z podróży wykonane z części zwierząt, które są chętnie kupowane przez świadomych lub nieświadomych turystów. Odpowiednia wiedza oraz prowadzone działania przez światowe organizacje skutecznie ograniczają międzynarodowy przemyt dziką przyrodą oraz chronią naturalne bogactwo środowiska. Zwiększona świadomość o zagrożonych ingerencją człowieka gatunkach zwierząt i roślin prowadzi do szczególnego uwrażliwienia na otaczającą nas dziką przyrodę.

Występowanie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek03.03.2020Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2020
Środa03.03.2021Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2021
Piątek03.03.2023Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2023
Niedziela03.03.2024Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2024
Poniedziałek03.03.2025Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2025
Wtorek03.03.2026Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2026
Środa03.03.2027Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2027
Piątek03.03.2028Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Maslenica

Święta i obchody w kolejnych dniach po 3 marca