Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom zostało 286 dni, czyli 9 miesięcy i 12 dni.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom przypada na 4 kwietnia (piątek).

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/60/97 w 2005 roku. Celem obchodów jest podkreślenie roli przeprowadzanych akcji przeciwminowych w krajach, w których miny i materiały wybuchowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludności cywilnej.

Wiele min blokuje dalszy rozwój gospodarczy i społeczny zaminowanych państw. Instytucje i organizacje międzynarodowe dążą do usuwania tak groźnych ładunków. Dzięki inicjatywom NATO oraz partnerów członkowskich, prawie o 2 proc. zmniejszyła się liczba min w Afganistanie. Od 1997 roku Stany Zjednoczone wydały ponad 220 mln dol. na usuwanie niewypałów. Ponad 75 krajów na całym świecie dotkniętych jest problemem min oraz niewybuchów. Najwięcej min lądowych oraz niewypałów znajduje się w Afganistanie, Kambodży, Sudanie i Demokratycznej Republice Konga. W Bośni, Chorwacji i Serbii wciąż dochodzi do tragicznych wypadków spowodowanych minami. Prawie trzy procent powierzchni Bośni uważane jest za zaminowane, zaś według ekspertów, zdołano jedynie oczyścić połowę zagrożonych terenów. Każdego roku w skali globalnej liczba osób rannych oraz zabitych wzrasta o 15,000 - 20,000. W przeliczeniu, co godzinę pojawiają się 2 ofiary min oraz niewybuchów.

W Polsce również znajdują się zaminowane tereny, zwłaszcza leśne i powojskowe. Od 1945 roku przez miny zginęło ponad 4 000 polskich cywilów, zaś niewypały raniły kolejne 8 000. W 1997 roku 121 państw, w tym Polska, podpisało Traktat Ottawski o zakazie stosowania i składowania min przeciwpiechotnych. Niestety, Polska obok Wysp Marshalla nie dokonała ratyfikacji traktatu w ciągu 10 lat po jego podpisaniu. Dopiero w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował konwencję i od czerwca 2013 roku stała się stroną tego traktatu

W ramach święta podejmowane są najróżniejsze działania, które mają nauczyć ludzi, jak zachować bezpieczeństwo w środowisku dotkniętym minami. Są to m. in. pokazy edukacyjne, wystawy fotograficzne, konferencje. Ważnym elementem Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom jest znakowanie i ogradzanie niebezpiecznych obszarów.

Celem organizatorów święta jest także propagowanie powszechnego uczestnictwa w międzynarodowych traktatach dotyczących min lądowych, oraz niszczenie tych ładunków składowanych przez rządy i grupy zbrojne.

Każdego roku wydarzeniu towarzyszy konkretny temat, np. podkreślający rolę kobiet w działaniach przeciwko zagrożeniom minami. W ramach prowadzonych misji ONZ kobiety zwiększają szansę działań w ramach oceny ryzyka i prowadzą działania edukacyjne dotyczące rejonów zaminowanych.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek04.04.2023Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2023
Czwartek04.04.2024Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2024
Sobota04.04.2026Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2026
Niedziela04.04.2027Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2027
Wtorek04.04.2028Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2028
Środa04.04.2029Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2029
Czwartek04.04.2030Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2030
Piątek04.04.2031Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 4 kwietnia