Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2025

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Życia Konsekrowanego zostało 231 dni, czyli 7 miesięcy i 16 dni.

W 2025 roku Światowy Dzień Życia Konsekrowanego przypada na 2 lutego (niedziela).

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego (World Day for Consecrated Life) to święto, które ustanowił papież Jan Paweł II w 1997 roku. Obchody przypadają 2 lutego, czyli w święto Ofiarowania Pańskiego. Celem tej inicjatywy jest uświadamianie ludzi Kościoła oraz wiernych na temat daru życia poświęconego Bogu.


Czym jest życie konsekrowane?

Na początek warto wyjaśnić, czym jest życie konsekrowane. To forma egzystencji, która ukierunkowana jest na poświecenie Bogu i Kościołowi. Najczęściej poprzedzone jest złożeniem ślubów, czyli zobowiązaniem się do życia w czystości (dobrowolna rezygnacja z życia małżeńskiego), ubóstwie (odrzucenie dóbr materialnych) i posłuszeństwie (wobec Boga oraz przełożonych zakonnych i papieża).

W Kościele katolickim można wyróżnić kilka form życia konsekrowanego. Są to formy wspólnotowe, czyli zakony i zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego i instytuty świeckie oraz formy indywidualne. Tutaj rozróżniamy dziewice oraz wdowy konsekrowane oraz pustelników. W Polsce żyje ok. 32 tys. ludzi prowadzących taki styl życia, na świecie ta liczba wynosi około 1 mln 40 tys.

Warto wiedzieć, że życie sióstr i braci zakonnych to nie tylko modlitwa. Wiele wspólnot prowadzi najróżniejsze działania charytatywne, wychowawcze, lecznicze czy wydawnicze. Pod ich opieką są m. in. przedszkola, gimnazja, licea, domy dziecka, stołówki dla biednych, domy opieki, „okna życia”, ośrodki terapii, stowarzyszenia sportowe i wiele innych. Życie konsekrowane nie oznacza też ignorowania technologii, bowiem zakonnicy są aktywni w mediach i Internecie: redagują strony internetowe, wydają czasopisma czy organizują różne wydarzenia kulturalne.


Historia Światowego Dnia Życia Konsekrowanego

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Termin 2 lutego nie jest przypadkowy, wtedy bowiem przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to nawiązanie do poświęcenia Maryi, która ofiarowała Panu Bogu najcenniejszy dar, jaki można sobie wyobrazić, czyli własnego syna, Jezusa Chrystusa, a także swoje życie.

Papież wskazał trzy główne cele związane z wprowadzeniem święta. Pierwszy to potrzeba osobistego uroczystego uwielbienia Stwórcy i dziękczynienia za jego dar życia konsekrowanego, które wzbogaca i raduję całą wspólnotę chrześcijańską, czyni ją lepszą. Drugi powód ma pomóc w poznaniu i wzbudzeniu szacunku dla życia konsekrowanego ze strony społeczeństwa. Trzeci argument to swego rodzaju przesłanie do sióstr i braci zakonnych czy pustelników, aby uświadomili sobie swoją wyjątkową misję życiową w Kościele.


Obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego

Główne obchody odbywają się w Stolicy Apostolskiej, czyli w Watykanie. W Bazylice św. Piotra ma miejsce uroczysta msza, podczas której papież wygłasza homilię poruszającą wybrany temat związany z życiem konsekrowanym. Później zwierzchnik Kościoła katolickiego spotyka się z zakonnicami, zakonnikami i innymi osobami, które ofiarowały swoje życie Bogu.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest również uroczyście w Polsce, kraju z którego pochodzi pomysłodawca święta Jan Paweł II. Przy okazji tego wydarzenia, oprócz mszy świętej w intencji osób konsekrowanych, odbywa się także zbiórka pieniężna na rzecz klasztorów kontemplacyjnych.

Każda edycja Światowego Dnia Życia Konsekrowanego ma swoje hasło przewodnie, np.
- Przypatrzmy się powołaniu naszemu.
- Osoby konsekrowane w służbie człowiekowi w potrzebie.
- Otoczmy troską życie.
- Kościół naszym domem.
- Światło życia konsekrowanego.

Jak obchodzić Światowy Dzień Życia Konsekrowanego? Dla osób, które zdecydowały się na taką egzystencję, może to być publiczne odnowienie ślubów podczas mszy świętej, zachęcenie do tego swoich braci i sióstr, czy wysłanie kartki poparcia nowicjuszom. Można też zaprosić ludzi, którzy przejawiają zainteresowanie całkowitemu poświęceniu się Bogu, na próbę rozeznania powołania do życia konsekrowanego. Dla pozostałych ciekawym doświadczeniem powinien być udział w mszy świętej w dniu Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Można też wysłać kwiaty lub złożyć darowiznę na rzecz wybranej przez siebie wspólnoty zakonnej.

Występowanie Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek02.02.2023Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2023
Piątek02.02.2024Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2024
Poniedziałek02.02.2026Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2026
Wtorek02.02.2027Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2027
Środa02.02.2028Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2028
Piątek02.02.2029Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2029
Sobota02.02.2030Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2030
Niedziela02.02.2031Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 2 lutego