Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2023

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Umiejętności Młodzieży zostało 108 dni, czyli 3 miesiące i 17 dni.

W 2023 roku Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży przypada na 15 lipca (sobota).

Młodzi ludzie są prawie trzykrotnie bardziej narażeni na bezrobocie niż dorośli i stale narażeni na niższą jakość miejsc pracy, większe nierówności na rynku pracy oraz dłuższe i bardziej niepewne przejścia ze szkoły do ​​pracy. Ponadto kobiety są bardziej narażone na niepełne zatrudnienie i niepełne wynagrodzenie, a także podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracują na podstawie umów na czas określony.

Dlatego edukacja i szkolenia są kluczowymi wyznacznikami sukcesu na rynku pracy. Niestety, istniejące systemy nie radzą sobie z potrzebami edukacyjnymi wielu młodych ludzi, a badania efektów uczenia się i umiejętności pokazują, że duża liczba młodzieży ma niski poziom osiągnięć w zakresie podstawowej umiejętności czytania i liczenia. Aby podnieść świadomość znaczenia inwestowania w rozwój umiejętności młodzieży, Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło w rezolucji A/RES/69/145 wyznaczyć 15 lipca na Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży.

Występowanie Światowego Dnia Umiejętności Młodzieży w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek15.07.2021Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2021
Piątek15.07.2022Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2022
Poniedziałek15.07.2024Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2024
Wtorek15.07.2025Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2025
Środa15.07.2026Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2026
Czwartek15.07.2027Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2027
Sobota15.07.2028Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2028
Niedziela15.07.2029Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 lipca