Światowy Dzień Oceanów 2024

Do najbliższych obchodów zostały 183 dni, czyli 6 miesięcy .

W 2024 roku Światowy Dzień Oceanów przypada na 8 czerwca (sobota).

Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. Od 2008 roku oficjalnie obchodzony jest w większości krajów na świecie. Celem święta jest promowanie działań ekologicznych wobec oceanów i przybliżanie społeczeństwu problematyki dotyczącej zanieczyszczeń wód oceanicznych.

Oceany zajmują ponad 70% całkowitej powierzchni Ziemi. Wody oceaniczne stanowią środowisko naturalne dla wielu gatunków zwierząt oraz roślin. Niestety, ingerencja człowieka często przynosi negatywne skutki. Zanieczyszczenia przemysłowe, na przykład ropa naftowa prowadzą do skażenia wód oceanicznych. Toksyczne substancje chemiczne powodują śmierć wielu gatunków ptaków, ryb i ssaków. Kolejnym ważnym zagrożeniem są liczne odpady. Wody oceaniczne często traktowane są jako wielkie wysypisko śmieci. W oceanach znajdują się odpady chemiczne i radioaktywne, tworzywa sztuczne, metale, czy szkło. Odpady stanowią poważne zagrożenie środowiska naturalnego. Ingerencja człowieka także dotyczy eksploatacji dna morskiego. Największe szkody wyrządza tak zwane trałowanie, podczas którego ciężki sprzęt uśmierca przypadkowo złowione różne gatunki zwierząt. W 2003 roku na wskutek trałowania oraz wysadzania zostało zniszczonych ponad 30% raf koralowych. Według ekspertów do 2030 roku zostanie uszkodzonych około 60% raf koralowych. A rafy koralowe są miejscem życia wielu gatunków skorupiaków, koralowców, ryb, czy innych mieszkańców wód oceanicznych.

Kolejnym poważnym zagrożeniem jest przeławianie oraz poławianie zagrożonych gatunków ryb. Według ekologów, 80% jadalnych gatunków ryb zagrożonych jest wyginięciem na wskutek nadmiernych połowów. Z ponad 220 gatunków na świecie, 120 może zniknąć z wód w połowie XXI wieku. Wiele ryb, takich jak węgorz, sola i bałtycki łosoś, halibut atlantycki, karmazyn, tuńczyk błękitnopłetwy, rekiny i płaszczki zagrożone są wyginięciem. Bez odpowiednich działań eliminujących zagrożenia, wody oceaniczne mogą stracić niezwykłe bogactwo fauny i flory, dla których oceany są naturalnym środowiskiem życia.