Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2022

Obchody Dnia Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk były 13 dni temu.

W 2022 roku obchody Dnia Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk przypadły na 19 września (poniedziałek).

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk został ustanowiony przez Unię Europejską w celu promowaniu postaw ekologicznych oraz zwróceniu uwagi społeczeństwa na naturalne ekosystemy. Termin siedliska przyrodniczego został wprowadzony przez Unię Europejską w związku z Programem Natura 2000. W Bernie w 1979 roku została ustanowiona Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz naturalnych siedlisk przyrodniczych. W 1982 roku dokument zaczął obowiązywać państwa członkowskie, a 1 stycznia 1999 roku konwencja została ratyfikowana przez Polskę. Od tego roku w naszym kraju rozpoczął się intensywny okres ochrony świata fauny i flory.

Siedlisko przyrodnicze oznacza obszar lądowy i wodny, który został wyodrębniony na podstawie określonych właściwości geograficznych, abiotycznych i biotycznych. Termin siedlisko również odnosi się do zespołu różnych czynników oddziałujących w danym miejscu na rozwój poszczególnych organizmów lub całego zespołu wszystkich organizmów żywych, bakterii, grzybów, roślin i zwierząt. Kontynent europejski znany jest z bogatego dziedzictwa przyrodniczego oraz zachwycającej fauny i flory. Dyrektywa siedliskowa wymienia typy europejskich siedlisk przyrodniczych, które zagrożone są wyginięciem. Państwa Unii Europejskiej zobowiązane są do ochrony obszarów wymienionych w programie Natura 2000.

Do szczególnych terenów objętych dyrektywą Unii Europejską należą w Polsce między innymi Góry Stołowe, Karkonosze, Wzgórza Kiełczyńskie czy Mazurskie Bagna. Według programu Natura 2000, wśród siedlisk wymagających ochrony znajdują się na przykład ujścia rzek, nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika, zalewane muliste brzegi rzek lub skały wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską. Naturalne ekosystemy stanowią dom dla wielu gatunków roślin oraz zwierząt. Bez odpowiednich działań oraz specjalnej ochrony, siedliska przyrodnicze narażone są na wiele zagrożeń.

Występowanie Dnia Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota19.09.2020Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2020
Niedziela19.09.2021Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2021
Wtorek19.09.2023Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2023
Czwartek19.09.2024Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2024
Piątek19.09.2025Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2025
Sobota19.09.2026Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2026
Niedziela19.09.2027Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2027
Wtorek19.09.2028Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 19 września