Dzień Energetyka 2023

Obchody Dnia Energetyka były 51 dni, czyli 1 miesiąc i 20 dni temu.

W 2023 roku obchody Dnia Energetyka przypadły na 14 sierpnia (poniedziałek).

Pierwsze obchody święta miały miejsce 1 września 1956 roku i do 1972 roku organizowane było w tym dniu. Dzień Energetyka został zainicjowany na mocy Uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 roku, w sprawie obchodów uroczystości branżowych, zakładowych i regionalnych. Dokument ustanawiał datę obchodów, które przypadały na pierwszą niedzielę września. W 1991 roku patronem energetyków został św. Maksymilian Kolbe, z zamiłowania elektryk, który został zabity w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 roku. Data śmierci patrona stała się nowym dniem corocznych obchodów święta osób związanych z elektroenergetyką, a więc wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej. Święto jest dniem wolnym od pracy i w tym dniu organizowane są spotkania, koncerty czy wydarzenia artystyczne. Dzień Energetyka jest także okazją do dyskusji związanej z problematyką rynku energetycznego.

Dzień Energetyka obchodzony jest także w większości krajów wschodniej Europy. W dawnym ZSRR dzień został ustanowiony 23 maja 1966 roku na pamiątkę przyjęcia planu elektryfikacji Rosji. Od 1994 roku dzień obchodzony jest 22 grudnia, jako upamiętnienie zarządzenia z 1920 roku o budowie pierwszych hydroelektrowni na terenie ZSRR. Obecnie święto także organizowane jest poza Rosją, na przykład w Armenii, Kirgistanie, Białorusi lub na Ukrainie.

W połowie lat 80. XX wieku w Polsce pojawił się Hymn Energetyków, który został zainicjowany przez Ministerstwo Gospodarki i Energetyki, w celu podniesienia rangi tego zawodu. Muzykę skomponowała polska kompozytorka Katarzyna Gertner, zaś słowa powstały w wyniku pracy zbiorowej energetyków. Ostateczna wersja hymnu została dopracowana przez Wojciecha Szalińskiego i jest następująca:

Hymn Energetyków

Jednością trudu, jednością ducha
Biało-czerwonej, jak matce wierni
Energetyczna brać, niechaj posłucha
Pieśni o barwach złota i czerni.

By z pracy turbin energia była
dla polskich domów, kopalń i hut
By nasza praca ludziom służyła
Dla wspólnej sprawy nasz wspólny trud.

Marszowe nuty wiatr gra w przewodach
pracą motorów kraj mu wtóruje
W fabrycznych halach, w wiejskich zagrodach
z tym rytmem w sercach Polska pracuje.

Skryte w naturze jej tajemnice
Atom i węgiel, woda i wiatr
Wydarty sekret ten błyskawicom
w służbie człowieka przekształca wiatr.

Refren:

Niech w dal popłynie świetlista moc
Co daje siłę, rozjaśnia moc
W swej pracy twardej nie żałuj sił
Zapalmy słońca, by człowiek żył.