Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Ligi Ochrony Przyrody zostało 206 dni, czyli 6 miesięcy i 22 dni.

W 2025 roku Dzień Ligi Ochrony Przyrody przypada na 9 stycznia (czwartek).

Dzień Ligi Ochrony Przyrody obchodzony jest 9 stycznia na pamiątkę pierwszego zjazdu tej organizacji. Pomysłodawcą stowarzyszenia był botanik i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - profesor Władysław Szafer. LOP została powołana z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

W czasie II wojny światowej przerwano działalność Ligi Ochrony Przyrody, ale w 1945 roku odbył się zjazd organizacyjny na którym wybrano nowy zarząd. Liga Ochrony Przyrody to ogólnopolskie stowarzyszenie zajmujące się ochroną zasobów naturalnych przyrody. Godłem Ligi jest żubr wraz z jej pełną nazwą. Liga Ochrony Przyrody to najstarsza i największa w Polsce ekologiczna organizacja, która dąży do zapewnienia ochrony fauny oraz flory. Innym celem działalności Ligii jest upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego, a także propagowanie kultury ekologicznej.

Organizacja często prowadzi edukacyjne działania i konkursy przeznaczone dla przedszkoli oraz szkół na terenie całej Polski. Dzięki propagowaniu wiedzy ekologicznej świadomość ochrony dóbr przyrody została znacznie poszerzona i upowszechniona wśród Polaków. To Liga Ochrony Przyrody zabiegała o stworzenie resortu ochrony środowiska, powołanie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska lub opracowanie przez Rząd polityki ekologicznej państwa. Działacze stowarzyszenia aktywnie promują wiedzę ekologiczną i biorą czynny udział w wielu przedsięwzięciach przyrodniczych. Liga Ochrony Przyrody zajmuje się także wydawaniem czasopisma „Przyroda Polska” oraz dodatków tematycznych „Biuletyn Eko-Edukacyjny” oraz „Natura i Zdrowie”. Liga Ochrony Przyrody dąży do objęcia ochroną prawną terenów o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, tworzeniem rezerwatów przyrody bądź parków narodowych. Organizacja współpracuje także z wieloma krajowymi i międzynarodowymi ekologicznymi organizacjami i jest członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Dzięki długoletniej działalności Ligi Ochrony Przyrody na obszarze Polski mamy zachowane bogactwo przyrody, zaś 9 stycznia każdy miłośnik natury może wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody obchodzić jej święto.

Występowanie Dnia Ligi Ochrony Przyrody w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek09.01.2026Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2026
Sobota09.01.2027Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2027
Niedziela09.01.2028Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2028
Wtorek09.01.2029Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2029
Środa09.01.2030Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2030
Czwartek09.01.2031Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2031
Piątek09.01.2032Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2032
Niedziela09.01.2033Dzień Ligi Ochrony Przyrody 2033

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 9 stycznia