Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi zostało 270 dni, czyli 8 miesięcy i 25 dni.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi przypada na 12 stycznia (niedziela).

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi to coroczne międzynarodowe obchody mające na celu podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z ekstremizmem przemocowym i promowanie skutecznych środków zapobiegania mu. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w swojej rezolucji A/RES/77/243 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rezolucja została przyjęta w odpowiedzi na rosnące zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem przemocowym na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień jest ważną okazją do podniesienia świadomości o zagrożeniach związanych z ekstremizmem przemocowym i promowania skutecznych strategii zapobiegania. Pracując razem, możemy stworzyć bardziej pokojowy i bezpieczny świat.

Przykłady działań zapobiegających ekstremizmowi przemocowemu
Edukacja: Edukuj młodych ludzi o zagrożeniach związanych z ekstremizmem przemocowym i naucz ich umiejętności krytycznego myślenia, aby pomogli im zidentyfikować i oprzeć się propagandzie ekstremistycznej.
Uwzględnienie społeczne: Promuj integrację społeczną i zwalcz dyskryminację, aby stworzyć poczucie przynależności i wspólnej tożsamości, co może pomóc zapobiec przyciąganiu młodych ludzi do grup ekstremistycznych.
Dialog: Promuj dialog i zrozumienie między różnymi społecznościami, aby przełamać stereotypy i budować mosty współpracy.
Wzmocnienie gospodarcze: Wspieraj rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w celu rozwiązania podstawowych przyczyn ubóstwa i nierówności, które czasami mogą przyczyniać się do ekstremizmu przemocowego.
Alfabetyzacja medialna: Ucz ludzi, jak identyfikować i krytycznie oceniać propagandę ekstremistyczną, która jest rozpowszechniana za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych kanałów.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi jest przypomnieniem, że wszyscy mamy do odegrania rolę w zapobieganiu temu poważnemu zagrożeniu dla naszego globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Pracując razem, możemy stworzyć bardziej sprawiedliwy i równy świat, w którym każdy czuje się doceniony i ma możliwość osiągnięcia pełnego potencjału.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek12.01.2023Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2023
Piątek12.01.2024Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2024
Poniedziałek12.01.2026Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2026
Wtorek12.01.2027Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2027
Środa12.01.2028Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2028
Piątek12.01.2029Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2029
Sobota12.01.2030Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2030
Niedziela12.01.2031Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako Sprzyjającemu Terroryzmowi 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 stycznia