Dzień Praw Człowieka 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Praw Człowieka zostało 176 dni, czyli 5 miesięcy i 23 dni.

W 2024 roku Dzień Praw Człowieka przypada na 10 grudnia (wtorek).

Dzień Praw Człowieka został zainicjowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Impulsem do uchwalenia tego dokumentu były zbrodnie nazistowskie w czasie II wojny światowej. Kiedy ujawniono je opinii publicznej, uznano, że Karta Narodów Zjednoczonych zbyt ogólnikowo formułuje prawa człowieka. Celem Dnia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na łamane prawa człowieka oraz jest okazją do podziękowania osobom, które poświęcają się w zapewnieniu ochrony praw. Wielu z tych ludzi, ze względu na swoje działania, jest prześladowanych ze strony władz państwowych.

Według Powszechnej Deklaracji Człowieka: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Na kontynencie europejskim najskuteczniejszym instrumentem praw obrony człowieka jest europejska Konwencja Praw Człowieka. Na jej podstawie został utworzony Europejski Trybunał Praw Człowieka. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została sporządzona w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zaś weszła w życie w 8 września 1953 roku. Polska ratyfikowała Konwencję w dniu 19 stycznia 1993 roku jako jedno z 47 Państw - Członków Rady Europy. Dokument stanowi wspólną wartość europejskiej demokracji oraz zapewnia pełną gwarancję praw człowieka.

Z raportu Amnesty International - organizacji, która już od ponad 50 lat walczy o prawa ludzi na całym świecie, wynika, że corocznie 14 mln ludzi w różnych częściach świata ma prawo czuć się prześladowanymi lub zagrożonymi. Amnesty International organizuje akcje, które dążą do zapewnienia gwarancji podstawowych praw człowieka, czyli do wolności oraz godności. Jedną z akcji inicjowanych przez Amnesty International jest Maraton Pisania Listów. Corocznie Maraton organizowany jest w okolicach 10 grudnia w dniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Każdego roku w wielu miejscach w Polsce i na świecie inicjowany jest Maraton, który zrzesza miliony osób. W tych dnia powstają ręcznie napisane listy w obronie kilkunastu konkretnych działaczy lub grup osób, których prawa człowieka zostały złamane. Od 1961 roku listy Amnesty Interantional stanowią podstawowy element walki z łamaniem praw człowieka. Corocznie po Maratonie organizacja otrzymuje Dobre Wiadomości – informacje o pozytywnym rozwoju wydarzeń sytuacji, którym listy zostały poświęcone.

W ramach święta organizowane są konferencje i spotkania polityczne na wysokim szczeblu, jak i wydarzenia kulturalne czy wystawy poświęcone kwestiom praw człowieka. Tradycyjnie już 10 grudnia przyznawana jest Nagroda Organizacji Narodów Zjednoczonych. To wyróżnienie dla ludzi i organizacji, które przyczyniły się do promowania i ochrony praw człowieka oraz zapisów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Po raz pierwszy nagrody wręczono w 1968 roku, są one przyznawane co pięć lat.

Przez cały rok trwa kampania z okazji Dnia Praw Człowieka. Prowadzi ją Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka, wspomagany przez agendy ONZ, departamenty, fundusze i inne organizacje. Tematy i slogany dotyczą praw człowieka, np.:

- Godność i sprawiedliwość dla wszystkich
- Nasze prawa, nasza wolność
- Prawa człowieka, 365 dni w roku
- Dziś stań w obronie czyichś praw
- Stańmy w obronie równości, sprawiedliwości i ludzkiej godności
- Edukacja w zakresie praw człowieka
- Prawo do udziału w życiu publicznym.

Występowanie Dnia Praw Człowieka w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota10.12.2022Dzień Praw Człowieka 2022
Niedziela10.12.2023Dzień Praw Człowieka 2023
Środa10.12.2025Dzień Praw Człowieka 2025
Czwartek10.12.2026Dzień Praw Człowieka 2026
Piątek10.12.2027Dzień Praw Człowieka 2027
Niedziela10.12.2028Dzień Praw Człowieka 2028
Poniedziałek10.12.2029Dzień Praw Człowieka 2029
Wtorek10.12.2030Dzień Praw Człowieka 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 grudnia