Międzynarodowy Dzień Neutralności 2019

Obchody Międzynarodowego Dnia Neutralności były 43 dni, czyli 1 miesiąc i 12 dni temu.

W 2019 roku Międzynarodowy Dzień Neutralności przypadł na 12 grudnia (czwartek).

Neutralność - zdefiniowana jako status prawny wynikający z powstrzymania się państwa od wszelkiego udziału w wojnie między innymi państwami, utrzymanie postawy bezstronności wobec stron wojujących oraz uznanie przez strony walczące o wstrzymanie się od głosu i bezstronność - jest niezwykle ważne aby Organizacja Narodów Zjednoczonych zdobyła i utrzymała zaufanie i współpracę wszystkich w celu niezależnego i skutecznego działania, szczególnie w sytuacjach obciążonych politycznie.

Ponieważ art. 2 Karty Narodów Zjednoczonych zobowiązuje państwa członkowskie do pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz powstrzymania się od groźby lub użycia siły w ich stosunkach, Zgromadzenie Ogólne potwierdziło te obowiązki w swojej rezolucji 71/275 .

W rezolucji podkreślono również, że krajowe polityki neutralności niektórych państw mogą przyczynić się do umocnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz odgrywać ważną rolę w rozwijaniu wzajemnie korzystnych stosunków między krajami świata.

Uznając, że takie krajowe polityki neutralności mają na celu promowanie stosowania dyplomacji prewencyjnej, która jest podstawową funkcją Organizacji Narodów Zjednoczonych i zajmuje centralne miejsce wśród funkcji Sekretarza Generalnego, Zgromadzenie Ogólne postanowiło 12 grudnia ogłosić Międzynarodowym Dniem Neutralności, i wezwał do wyznaczenia dnia poprzez organizację wydarzeń mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości neutralności w stosunkach międzynarodowych.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Neutralności w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek12.12.2017Międzynarodowy Dzień Neutralności 2017
Środa12.12.2018Międzynarodowy Dzień Neutralności 2018
Sobota12.12.2020Międzynarodowy Dzień Neutralności 2020
Niedziela12.12.2021Międzynarodowy Dzień Neutralności 2021
Poniedziałek12.12.2022Międzynarodowy Dzień Neutralności 2022
Wtorek12.12.2023Międzynarodowy Dzień Neutralności 2023
Czwartek12.12.2024Międzynarodowy Dzień Neutralności 2024
Piątek12.12.2025Międzynarodowy Dzień Neutralności 2025

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 grudnia