Międzynarodowy Dzień Neutralności 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Neutralności zostały 283 dni, czyli 9 miesięcy i 8 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Neutralności przypada na 12 grudnia (czwartek).

Neutralność - zdefiniowana jako status prawny wynikający z powstrzymania się państwa od wszelkiego udziału w wojnie między innymi państwami, utrzymanie postawy bezstronności wobec stron wojujących oraz uznanie przez strony walczące o wstrzymanie się od głosu i bezstronność - jest niezwykle ważne aby Organizacja Narodów Zjednoczonych zdobyła i utrzymała zaufanie i współpracę wszystkich w celu niezależnego i skutecznego działania, szczególnie w sytuacjach obciążonych politycznie.

Ponieważ art. 2 Karty Narodów Zjednoczonych zobowiązuje państwa członkowskie do pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz powstrzymania się od groźby lub użycia siły w ich stosunkach, Zgromadzenie Ogólne potwierdziło te obowiązki w swojej rezolucji 71/275 .

W rezolucji podkreślono również, że krajowe polityki neutralności niektórych państw mogą przyczynić się do umocnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz odgrywać ważną rolę w rozwijaniu wzajemnie korzystnych stosunków między krajami świata.

Uznając, że takie krajowe polityki neutralności mają na celu promowanie stosowania dyplomacji prewencyjnej, która jest podstawową funkcją Organizacji Narodów Zjednoczonych i zajmuje centralne miejsce wśród funkcji Sekretarza Generalnego, Zgromadzenie Ogólne postanowiło 12 grudnia ogłosić Międzynarodowym Dniem Neutralności, i wezwał do wyznaczenia dnia poprzez organizację wydarzeń mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości neutralności w stosunkach międzynarodowych.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Neutralności w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek12.12.2022Międzynarodowy Dzień Neutralności 2022
Wtorek12.12.2023Międzynarodowy Dzień Neutralności 2023
Piątek12.12.2025Międzynarodowy Dzień Neutralności 2025
Sobota12.12.2026Międzynarodowy Dzień Neutralności 2026
Niedziela12.12.2027Międzynarodowy Dzień Neutralności 2027
Wtorek12.12.2028Międzynarodowy Dzień Neutralności 2028
Środa12.12.2029Międzynarodowy Dzień Neutralności 2029
Czwartek12.12.2030Międzynarodowy Dzień Neutralności 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 grudnia