Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi zostało 17 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi przypada na 30 lipca (wtorek).

Handel ludźmi jest przestępstwem, które wykorzystuje kobiety, dzieci i mężczyzn do wielu celów, w tym do pracy przymusowej i seksu. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że 21 milionów ludzi jest ofiarami pracy przymusowej na całym świecie. Szacunek ten obejmuje również ofiary handlu ludźmi do pracy i wykorzystywania seksualnego. Chociaż nie wiadomo, ile ofiar padło ofiarą handlu ludźmi, szacunki sugerują, że obecnie na świecie są miliony ofiar handlu ludźmi.

Każdy kraj na świecie jest dotknięty handlem ludźmi, czy to jako kraj pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia dla ofiar. Dzieci stanowią prawie jedną trzecią wszystkich ofiar handlu ludźmi na całym świecie, zgodnie z raportem Światowego Biura ds. Narkotyków i Przestępczości ONZ w sprawie handlu ludźmi. Ponadto kobiety i dziewczęta stanowią 71 procent ofiar handlu ludźmi, stwierdza raport.

W 2010 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło Światowy Plan Działań na rzecz Zwalczania Handlu Ludźmi, wzywając rządy na całym świecie do podjęcia skoordynowanych i konsekwentnych działań w celu pokonania tej plagi. Plan wzywa do włączenia walki z handlem ludźmi do szerszych programów ONZ w celu pobudzenia rozwoju i wzmocnienia bezpieczeństwa na całym świecie. Jednym z kluczowych postanowień planu jest utworzenie dobrowolnego funduszu powierniczego ONZ dla ofiar handlu ludźmi, zwłaszcza kobiet i dzieci.

W 2013 r. odbyło spotkanie na wysokim szczeblu ONZ, aby uzgodnić globalny plan działania. Państwa członkowskie przyjęły również rezolucję A/RES/68/192 i wyznaczyły 30 lipca jako Światowy Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Niniejsza rezolucja oświadczyła, że ​​taki dzień jest konieczny, aby „podnieść świadomość sytuacji ofiar handlu ludźmi oraz promować i chronić ich prawa”.

Występowanie Światowego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota30.07.2022Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2022
Niedziela30.07.2023Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2023
Środa30.07.2025Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2025
Czwartek30.07.2026Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2026
Piątek30.07.2027Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2027
Niedziela30.07.2028Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2028
Poniedziałek30.07.2029Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2029
Wtorek30.07.2030Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 30 lipca