Międzynarodowy Dzień Gór 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Gór zostało 141 dni, czyli 4 miesiące i 19 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Gór przypada na 11 grudnia (środa).

Międzynarodowy Dzień Gór (W Polsce znany także jako Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku na zakończenie Międzynarodowego Roku Terenów Górskich. Nad obchodami patronat objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Partnerami FAO są wybrane agendy Narodów Zjednoczonych, organizacje pozarządowe i ponad 40 narodowych komitetów reprezentujących kraje z całego świata oraz wiele państw dążących do przyłączenia się do FAO.

W 1998 roku Zgromadzenie ogłosiło rok 2002 Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich, w celu eliminacji oraz zwalczaniu zjawiska ubóstwa pośród mieszkańców tych obszarów. Niekorzystne warunki życiowe na terenach górskich powstają najczęściej w wyniku oddziaływania środowiska naturalnego i konfliktów zbrojnych, które stanowią poważne zagrożenie górskich ekosystemów. W 1999 roku 23 na 27 głównych konfliktów zbrojnych świata miało miejsce na terenach górskich, zaś w 2002 roku ponad 800 mln niedożywionych ludzi zamieszkiwało te obszary.

Coroczne obchody Dnia dążą do promowania oraz ochrony zrównoważonego rozwoju w regionach górskich oraz przyczyniają się do zwiększenia świadomości światowego społeczeństwa na temat ważnej roli leśnych ekosystemów i ich znaczenia w dostarczaniu istotnych zasobów oraz usług. Miejscowe społeczności zamieszkujące tereny górskie są również źródłem ważnego dziedzictwa kulturowego, które wymaga odpowiedniej promocji oraz ochrony.

Obchody Międzynarodowego Dnia Gór przyczyniły się do stworzenia międzynarodowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju na tych obszarach. W tym Dniu organizowane są wydarzenia i akcje edukacyjne, które dążą do promowania wiedzy ekologicznej oraz miejscowej kultury.

Każdego roku obowiązuje hasło przewodnie, wokół którego prowadzone są kampanie informacyjne, odbywają się konferencje, konkursy plastyczne. Dotychczas były to m. in.:

- Góry pod presją: klimat, głód, migracja
- Kultury gór: świętujemy różnorodność i wzmacniamy tożsamość
- Promocja produktów górskich w celu poprawy warunków życia
- Rolnictwo górskie
- Góry - klucz do zrównoważonej przyszłości
- Celebrowanie życia górskiego
- Lasy górskie, korzenie naszej przyszłości
- Ludy tubylcze i mniejszości gór
- Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w regionach górskich
- Bezpieczeństwo żywnościowe w górach
- W obliczu rzeczywistości: zmiany klimatyczne na obszarach górskich
- Zarządzanie różnorodnością biologiczną w górach dla lepszego życia
- Turystyka w górach: czerpanie korzyści z ubogich
- Pokój: klucz do zrównoważonego rozwoju w górach.

Tereny górskie są ważne dla wszelkich form życia na naszej planecie. Obszary górskie zamieszkiwane są przez 10% światowej populacji oraz obejmują wiele zasobów naturalnych. Życie ponad 3 mln ludzi zależy od zasobów terenów górskich, głównie od pitnej wody, która jest niezbędna do prowadzenia gospodarstw rolnych, produkcji elektryczności oraz w zachowaniu równowagi gospodarczej.

Prawie miliard ludzi mieszka na obszarach górskich, a ponad połowa populacji ludzkiej zależy od gór w kwestii wody, pożywienia i czystej energii. Jednak góry są zagrożone zmianami klimatu, degradacją ziemi, nadmierną eksploatacją i klęskami żywiołowymi, co może mieć potencjalnie daleko idące i niszczycielskie konsekwencje, zarówno dla społeczności górskich, jak i reszty świata.

Góry zajmują około 22 procent powierzchni ziemi.
Góry zapewniają 60-80 procent światowej słodkiej wody - bez której zrównoważony rozwój, którego celem jest wyeliminowanie ubóstwa i głodu, nie byłby możliwy.
W górach znajduje się 25 procent różnorodności biologicznej ziemi i 28 procent lasów na ziemi.
6 z 20 najważniejszych roślin spożywczych pochodzi z gór (ziemniaki, kukurydza, jęczmień, sorgo, jabłka, pomidory).
Góry przyciągają 15-20 procent światowej turystyki.

Międzynarodowy Dzień Gór jest okazją do stworzenia dużego ruchu społecznego, który może przynieść problemy górskie do stołu polityków. Poprzez globalną kampanię, strategię mediów społecznościowych i wydarzenia na całym świecie, FAO planuje powiedzieć światu, że obecne zaniedbanie gór i ludów górskich musi się skończyć.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Gór w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela11.12.2022Międzynarodowy Dzień Gór 2022
Poniedziałek11.12.2023Międzynarodowy Dzień Gór 2023
Czwartek11.12.2025Międzynarodowy Dzień Gór 2025
Piątek11.12.2026Międzynarodowy Dzień Gór 2026
Sobota11.12.2027Międzynarodowy Dzień Gór 2027
Poniedziałek11.12.2028Międzynarodowy Dzień Gór 2028
Wtorek11.12.2029Międzynarodowy Dzień Gór 2029
Środa11.12.2030Międzynarodowy Dzień Gór 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 11 grudnia