Dzień Sapera 2024

Obchody Dnia Sapera były 44 dni, czyli 1 miesiąc i 14 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Sapera przypadły na 16 kwietnia (wtorek).

Dzień Sapera został ustanowiony w 1946 roku w pierwszą rocznicę forsowania przez 1 Armię WP linii Odry i Nysy Łużyckiej. Dzięki pracy saperów czołgi 2 gwardyjskiej armii pancernej mogły przeprawić się przez Szprewę.

Kwiecień należy do miesiąca wojsk inżynieryjnych i w tym czasie upamiętnia się poświęcenie saperów w trakcie działań wojennych i pokojowej służby. Obecnie saperzy wykonują zadania w ramach misji szkoleniowo-stabilizacyjnych oraz pokojowych. Do podstawowych zadań saperów w wojskach inżynieryjnych należy rozminowanie terenów i obiektów, wysadzanie niewybuchów i niewypałów, oczyszczanie terenu z przedmiotów niebezpiecznych. W trakcie konfliktów zbrojnych, działania saperów obejmowały minowanie terenów i obiektów, wysadzanie mostów oraz innych budynków, czy budowanie bądź rozbieranie fortyfikacji. Saperzy odgrywają bardzo ważną w rolę w trakcie działań bojowych i pokojowych. Na misjach zagranicznych, zawsze ruszają przed patrolem aby sprawdzić bezpieczeństwo dróg. W kraju saperzy zajmują się oczyszczaniem zaminowanych terenów, a w czasie klęsk żywiołowych pomagają ludności.

W Polsce działa Stowarzyszenie Saperów Polskich, które zrzesza byłych i aktualnie pracujących żołnierzy – saperów i pracowników Wojsk Inżynieryjnych w formacjach Wojska Polskiego. Obszarem działania Stowarzyszenia są tereny Rzeczpospolitej Polskiej oraz polskich misji i skupisk kombatanckich poza granicami kraju. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest integracja środowisk saperskich, upamiętnianie znaczących wydarzeń w historii wojsk inżynieryjnych, a także sprawowanie opieki nad saperami i ich najbliższymi. Saper to wciąż jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Należy pamiętać, że saper zajmuje się rozbrajaniem min i podlega wojsku, zaś pirotechnik neutralizuje bomby i pracuje w policji.

Jak można zostać saperem? Na początku należy wstąpić do wojska i ukończyć roczny kurs oficerski we Wrocławiu. Kolejnym etapem jest wybranie odpowiedniego kierunku studiów i rozpoczęcie pracy w z jednej z jednostek inżynieryjnych. A kto może zostać saperem? Zawód sapera wymaga ogromnej dawki cierpliwości, odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Wśród saperów krąży powiedzenie, że saper nie myli się tylko raz - pierwsza pomyłka to wybór zawodu, druga małżeństwo, trzecia – gdy pomyli się naprawdę. Oby nigdy żaden saper nie doświadczył trzeciej pomyłki.