Dzień Świętości Życia 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Świętości Życia zostało 281 dni, czyli 9 miesięcy i 8 dni.

W 2025 roku Dzień Świętości Życia przypada na 25 marca (wtorek).

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II od 1998 roku 25 marca obchodzimy w Polsce dzień poświęcony nienarodzonym dzieciom i ich ochronie.


Święto ma na celu podkreślanie wartości ludzkiego życia

Papież Jan Paweł II w swojej encyklice „Evangelium Vitae” z 25 marca 1995 roku wyraził potrzebę stworzenia święta, które obudzi w ludziach wrażliwość na sens ludzkiego życia w każdym momencie jego istnienia. W odpowiedzi 3 lata później w Polsce powstało święto, którego celem jest właśnie zaduma i ochrona dzieci poczętych. Święto przeciwstawia się wszelkim formom aborcji i eutanazji. Tego dnia w kościołach można dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to zobowiązanie się do modlitwy w intencji dziecka, które może być zagrożone jeszcze w łonie matki. Adopcja polega na odmawianiu każdego dnia przez 9 miesięcy jednej tajemnicy różańcowej, a także specjalnej modlitwy dla dziecka i jego rodziców.


Oprócz zobowiązania konieczne jest spełnienie pewnych postanowień. Może to być bardziej regularna spowiedź, uczestniczenie w rekolekcjach, post, czytanie Biblii, wolontariat. Oczywiście dziecko, za które się modlimy, nie jest nam znane – jego imię zna tylko Bóg. Nie jest to modlitwa dla konkretnego przypadku, a symboliczny gest. Mogą się go podjąć zarówno osoby pozostające w związku niesakramentalnym, jak i rozwodnicy, a nawet dzieci. Na raz można „zaadoptować” tylko jedno dziecko, cały proces można powtórzyć, jeśli tylko spełniliśmy poprzednie postanowienie.


Dzień Świętości Życia przypada w Dzień Zwiastowania Pańskiego. Data nie jest oczywiście przypadkowa. Właśnie w ten dzień celebrujemy moment, w którym Maryja Panna dowiedziała się od Archanioła Gabriela, że zostanie Matką Syna Bożego. Właśnie ten moment oznaczał początek chrześcijaństwa. To jedno z najważniejszych wydarzeń w wierze katolickiej.


Dzień Świętości Życia przypada zazwyczaj 25 marca, oprócz lat, w których w tym czasie przypadają inne święta, np. związane z Wielkanocą - analogicznie jak Dzień Zwiastowania Pańskiego.