Zwiastowanie Pańskie 2023

Obchody Zwiastowania Pańskiego były 77 dni, czyli 2 miesiące i 16 dni temu.

W 2023 roku obchody Zwiastowania Pańskiego przypadły na 25 marca (sobota).

Zwiastowanie Pańskie, Zwiastowanie Bogurodzicy jest to święto upamiętniające objawienie się Marii Archanioła Gabriela, który zapowiedział jej narodzenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to opisał w swojej ewangelii św. Łukasz. Zgodnie ze słowami apostoła, Bóg posłał do skromnej, pobożnej dziewczyny z Nazaretu anioła Gabriela, który wyjawił jej, że zostanie matką Syna Bożego. Maria została obdarzona niesamowitym zaufaniem, powierzono jej bardzo odpowiedzialne zadanie, ale jak pokazała historia, wywiązała się z niego bezbłędnie. Scena objawienia do dziś budzi wiele zainteresowania, to jeden z ulubionych tematów malarstwa religijnego. Najstarszy znany fresk pochodzi IV wieku, znajduje się w katakumbach Pryscylli.


Data Zwiastowania Pańskiego

Zwiastowanie Pańskie obchodzone jest 25 marca, a więc 9 miesięcy przed uroczystością Bożego Narodzenia. Wybór tej daty wydaje się oczywisty, jednak najnowsze badania pokazują, że przełom marca i kwietnia miał po prostu wielkie znaczenie dla dawnych chrześcijan. Obchodzono wtedy święto Paschy i w ostatnich dniach marca celebrowano Zwiastowanie jako początek życia, odnowienie wszechświata.

Data święta może się zmienić, jeżeli będzie to niedziela. Wtedy pierwszeństwo mają niedziele Wielkiego Postu bądź okresu wielkanocnego. Jeśli Wielkanoc wypada 1 kwietnia lub wcześniej, obchody Zwiastowania Pańskiego przekładane są na poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W sytuacji, gdy Wielkanoc wypada 26 marca lub wcześniej, święto ustawiane jest w kalendarzu na wtorek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Tak było w 2008 roku, sytuacja ta powtórzy się jednak dopiero w 2035 roku. Z kolei, kiedy upamiętnienie objawienia się Marii Archanioła Gabriela przypadnie w piątek, nie obowiązuje post zwykły, nawet jeśli jest to okres Wielkiego Postu.


Historia święta

Historia obchodów tego wyjątkowego święta nie jest do końca jasna, gdyż brak formalnych dekretów Kościoła. Powszechnie uważa się, że Uroczystość Zwiastowania Pańskiego narodziła się spontanicznie, by podkreślić ważność narodzin Jezusa Chrystusa i towarzyszących temu zdarzeń, w tym wypadku słynnego objawienia się archanioła. Święto w Kościele zachodnim przyjęło się za czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego, a więc w VI wieku. Od samego początku miało wysoką rangę, gdyż uważano je za święto Pańskie. Podkreślano zwłaszcza pierwszy akt przyjścia Chrystusa na ziemię i zapoczątkowanie przyszłego zbawienia ludzkości. Z czasem Zwiastowaniu nadano także charakter maryjny, doceniając wybór Boga, że to Maria ma zostać matką jego syna. Na nabożeństwach upamiętniających Zwiastowanie odprawiane są zawsze modlitwy „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł Pański”.


Dzień Świętości Życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zbiega się z Dniem Świętości Życia. W ten sposób Kościół chce chronić każde poczęte życie, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, który 26 stycznia 1980 roku w Rzymie powiedział, że człowiekiem jest również nienarodzone dziecko. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli modli się w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Występowanie Zwiastowania Pańskiego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek25.03.2021Zwiastowanie Pańskie 2021
Piątek25.03.2022Zwiastowanie Pańskie 2022
Poniedziałek08.04.2024Zwiastowanie Pańskie 2024
Wtorek25.03.2025Zwiastowanie Pańskie 2025
Środa25.03.2026Zwiastowanie Pańskie 2026
Poniedziałek05.04.2027Zwiastowanie Pańskie 2027
Sobota25.03.2028Zwiastowanie Pańskie 2028
Poniedziałek09.04.2029Zwiastowanie Pańskie 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 25 marca