Europejski Tydzień Testowania 2024

Do najbliższych obchodów Europejskiego Tygodnia Testowania zostało 158 dni, czyli 5 miesięcy i 5 dni.

W 2024 roku obchody Europejskiego Tygodnia Testowania przypadają na okres od 22 listopada (piątek) do 29 listopada (piątek).

Europejskiego Tygodnia Testowania (ang. European Testing Week - ETW) został zapoczątkowany przez inicjatywę HIV in Europe (obecnie nazywaną EuroTEST) w 2013 roku jako sposób na stworzenie zjednoczonej europejskiej inicjatywy na rzecz podniesienia świadomości na temat korzyści płynących z wcześniejszych testów na obecność wirusa HIV. Uznając pokrywanie się głównych dotkniętych populacji i dróg przenoszenia choroby, w 2015 ETW dodał wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) jako dodatkowe kluczowe obszary zainteresowania inicjatywy.

Od momentu powstania ETW miało miejsce w ostatnim pełnym tygodniu listopada, jednak w 2018 roku pierwszy wiosenny ETW został pilotowany w maju we współpracy z Integrate Joint Action i Europejskim Stowarzyszeniem Pacjentów Wątrobowych z dużym sukcesem. Teraz, w siódmym roku i ustanowionym co dwa lata wydarzeniu odbywającym się wiosną (maj) i jesienią (listopad), ETW stała się szeroko uznaną inicjatywą, w której setki organizacji uczestniczą każdego roku w wspólnym wysiłku zwiększania dostępu do testów i świadomości jego znaczenie.

Europejskiego Tygodnia Testowania daje partnerom z całej Europy wyjątkową okazję do zjednoczenia się w celu zwiększenia świadomości korzyści wynikających z wczesnego testowania na HIV i zapalenie wątroby wśród osób zagrożonych oraz promowania zwiększonego dostępu do testów. W 2019 roku ponad 750 organizacji z 49 krajów wzięło udział w ETW, a tysiące więcej osób jest teraz świadomych swojego statusu HIV i zapalenia wątroby.

Ostatecznym celem ETW jest zwiększenie wysiłków na rzecz uczynienia testów bardziej dostępnymi i informowanie o korzyściach z wcześniejszych testów na zapalenie wątroby i HIV w celu zmniejszenia liczby późnych rozpoznań. Trwający slogan ETW to "Testować. Leczyć. Zapobiegać." ma celu wspierania stałego dialogu między wszystkimi partnerami w społecznościach HIV i wirusów zapalenia wątroby, aby:
- zachęcać osoby, które mogą być zagrożone zakażeniem wirusem HIV lub zapaleniem wątroby, do poddania się testom
- zachęcaj pracowników służby zdrowia do oferowania testów na obecność wirusa HIV lub zapalenia wątroby w ramach rutynowej opieki w określonych warunkach i warunkach (zgodnie z aktualnymi wytycznymi europejskimi)
- wspierać i łączyć organizacje społeczne, aby w jak największym stopniu zwiększać dostęp do testów na obecność wirusa HIV i zapalenia wątroby oraz wymieniać się doświadczeniami między krajami
- uświadomić większą liczbę organów rządowych, indywidualnych, społecznych i ekonomicznych na temat korzyści płynących z inicjatyw w zakresie testów na HIV i zapalenie wątroby oraz sposobów oceny praktyk testowych.

Testowanie jest ważne
Dla osób zakażonych wirusem HIV i / lub zapaleniem wątroby lepiej jak najszybciej poznać swój stan. Obecnie postępy w leczeniu HIV oznaczają, że ludzie żyjący z HIV mogą żyć zdrowo przez długi czas, jeśli zostaną wcześnie zdiagnozowani, a osoby z wirusowym zapaleniem wątroby typu C można wyleczyć.

Kiedy późno zdiagnozowano HIV i / lub zapalenie wątroby, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że dobrze zareagują na leczenie i są bardziej narażone na powikłania zdrowotne i / lub związane z leczeniem.

Późne zgłoszenie z powodu HIV i zapalenia wątroby jest bardziej kosztowne dla systemu opieki zdrowotnej. Późna diagnoza i opóźniony dostęp do leczenia są najważniejszymi czynnikami związanymi z ciągłym przenoszeniem wirusa HIV i zapaleniem wątroby oraz możliwymi do uniknięcia chorobami pokrewnymi i śmiercią.

Występowanie Europejskiego Tygodnia Testowania w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek - Piątek18.11.2022 - 25.11.2022Europejski Tydzień Testowania 2022
Piątek - Piątek17.11.2023 - 24.11.2023Europejski Tydzień Testowania 2023
Piątek - Piątek21.11.2025 - 28.11.2025Europejski Tydzień Testowania 2025
Piątek - Piątek20.11.2026 - 27.11.2026Europejski Tydzień Testowania 2026
Piątek - Piątek19.11.2027 - 26.11.2027Europejski Tydzień Testowania 2027
Piątek - Piątek17.11.2028 - 24.11.2028Europejski Tydzień Testowania 2028
Piątek - Piątek23.11.2029 - 30.11.2029Europejski Tydzień Testowania 2029
Piątek - Piątek22.11.2030 - 29.11.2030Europejski Tydzień Testowania 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 22 listopada