Dzień Kolejarza 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Kolejarza zostało 226 dni, czyli 7 miesięcy i 12 dni.

W 2024 roku Dzień Kolejarza przypada na 25 listopada (poniedziałek).

Corocznie Dzień Kolejarza obchodzony jest 25 listopada, w dniu wspominania św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. W czasach PRL-u Dzień Kolejarza Polski Ludowej obchodzono w drugą niedzielę września. 21 lipca 1981 roku NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Lublin podjęła Uchwałę „że począwszy od roku 1981 Dniem Kolejarza uznaje się 25 listopada, tj. dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy”. Uchwała została powszechnie przyjęta, zaś pierwsze centralne obchody odbyły się w Lublinie, w czasie których także został odsłonięty i poświęcony przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka Krzyż-Pomnik Doli Kolejarskiej na terenie Lokomotywowni Lublin.

Zgodnie z tradycją Dzień Kolejarza jest okazją do zaprezentowania historii kolei, codziennej pracy kolejarzy oraz wręczenia nagród i odznaczeń pracownikom za wzorowe oraz sumienne wykonywanie pracy, Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową Zasłużony dla Kolejnictwa, która została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2000 roku. W Dniu Kolejarza także organizowane są pielgrzymki na Jasną Górę i do różnych sanktuariów. W uroczystościach biorą udział pracownicy wraz z rodzinami oraz sympatycy kolei, pociągów.

W Polsce kolei istnieje od 1842 roku. Długość linii kolejowych PKP PLK wynosi ponad 22 tys. kilometrów. Państwowa sieć kolejowa na terenie Polski stanowi 97% z ogólnej sieci kolejowej. Sieć kolejowa dzieli się na linie o znaczeniu państwowym (około 12 tys. km) oraz na linie o znaczeniu lokalnym. Linie o znaczeniu państwowym zostały określone przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 roku, w sprawie wykazu linii kolejowych, które z różnych względów mają znaczenie państwowe. Przez teren Polski również przechodzą linię kolejowe o znaczeniu dla międzynarodowych tranzytów kolejowych. Linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym objęte są umowami o liniach AGC i AGTC.

Aktualnie, w sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. używanych jest około 1 600 stacji, zaś w ciągach linii kolejowych znajduje się ponad 14 500 skrzyżowań z drogami kołowymi i przejść dla pieszych.