Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji zostało 46 dni, czyli 1 miesiąc i 15 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji przypada na 8 września (niedziela).

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji corocznie obchodzony jest przez państwa członkowskie ONZ w ramach programów walki z analfabetyzmem. Od ponad 40 lat UNESCO organizuje obchodny Dnia Alfabetyzacji, które przybliżają społeczeństwu problem dotyczący powszechnego prawa do edukacji. Niestety, wciąż istnieją obszary na świecie, gdzie to fundamentalne prawo nie obowiązuje.

W 2000 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła program „Edukacja dla Wszystkich”, którego koordynatorem jest UNESCO. Z raportu prowadzonego w ramach programu wynika, że w prawie 57 mln dzieci pozostaje poza systemem edukacyjnym. Raport nie uwzględnia liczby dzieci żyjących na obszarach dotkniętych konfliktem zbrojnym, a to one stanowią ponad połowę populacji dzieci, które pozbawione są szans na zdobycie wykształcenia. Raport Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców informuje, że prawie połowę stanowią dzieci w wieku szkolnym. Trudne warunki życia oraz częste ucieczki zmuszają dzieci do przerwania nauki szkolnej. Spośród najmłodszych uchodźców, najwięcej dzieci mieszka w Afryce Subsaharyjskiej, we Wschodniej lub Zachodniej Azji oraz w krajach arabskich. Większość z nich pochodzi z najniższych grup społecznych lub żyje na bardzo niskim poziomie.

Według szacunków na świecie żyje ponad 775 milionów analfabetów, zaś 2/3 z tych osób to kobiety oraz dziewczęta. W niektórych krajach, na przykład w Afganistanie, co trzeci mieszkaniec i niewielki procent kobiet potrafi czytać i pisać. Według UNESCO najwyższy współczynnik analfabetyzmu dotyczy Burkina Faso, gdzie tylko około 30% osób po 15 roku życia potrafi czytać i pisać. Często edukacja jest jedyną szansą na poprawę warunków życia i podniesienie statusu społecznego. Niestety, większość dzieci i dorosłych nie ma szans na rozpoczęcie jakiejkolwiek nauki. Ubóstwo, choroby, epidemie oraz przyczyny polityczne utrudniają prowadzenie alfabetyzacji w najbiedniejszych rejonach świata. A edukacja jest nie tylko drogą do polepszenia jakości życia, ale przede wszystkim sprzyja rozwojowi państwa oraz przyczynia się do przeprowadzania zmian politycznych, a także gospodarczych.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek08.09.2022Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2022
Piątek08.09.2023Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2023
Poniedziałek08.09.2025Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2025
Wtorek08.09.2026Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2026
Środa08.09.2027Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2027
Piątek08.09.2028Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2028
Sobota08.09.2029Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2029
Niedziela08.09.2030Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 8 września