Niedziela Słowa Bożego 2025

Do najbliższych obchodów Niedzieli Słowa Bożego zostało 218 dni, czyli 7 miesięcy i 4 dni.

W 2025 roku Niedziela Słowa Bożego przypada na 26 stycznia (niedziela).

Papież Franciszek ustanowił „Niedzielę Słowa Bożego”, która ma się odbywać co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego, na mocy Listu apostolskiego w formie motu proprio „Aperuit illis” wydanego 30 września 2019 r.

Papież zaplanował, że będzie to dzień poświęcony celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa. Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, który ma pomóc ludziom „rozbudzić świadomość wagi Pisma Świętego dla naszego życia jako wierzących, począwszy od jego rezonansu w liturgii, która umożliwia nam żywy i stały dialog z Bogiem" - tak to określono w notatce wydanej przez Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dodaje się, że dzień jest „dobrą okazją do ponownego odczytania niektórych kościelnych dokumentów, zwłaszcza Wprowadzeniu na Lekcjonarza ”. Zachęca się biskupów, kapłanów i diakonów, aby wyjaśniali i umożliwili wszystkim zrozumienie Pisma Świętego oraz udostępniali go swoim wspólnotom, wykonując tę ​​posługę „ze szczególnym oddaniem, zachowując środki zaproponowane przez Kościół. Znaczenie ciszy w liturgii jest ważne, ponieważ sprzyjanie medytacji, pozwala by Słowo Boże było odbierane wewnątrz przez słuchacza.

W celu lepszego poznania Pisma Świętego i jego wartości w celebracjach liturgicznych, Kongregacja zachęca do organizowania spotkań formacyjnych w okresie poprzedzającym Niedzielę Słowa Bożego lub w jej następstwie, aby bardziej szczegółowo uwydatnić kryteria liturgiczne rozpowszechnianie różnych ksiąg biblijnych w ciągu roku i jego pór roku, jak również struktura niedzielnych i dni powszednich cykli czytań na Mszę św.