Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu zostało 246 dni, czyli 8 miesięcy i 1 dzień.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypada na 27 stycznia (poniedziałek).

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzony jest 27 stycznia, upamiętniając wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez 100 Lwowską Dywizję Piechoty dowodzoną przez generała-majora Fiodora Krasawina.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony 1 listopada 2005 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W trakcie trwania 34. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2007 roku kraje członkowskie przyjęły Rezolucje nr 61, która określała pewne obowiązki i zadania dotyczące państw członkowskich. Jednym z najważniejszych działań było upowszechnianie wiedzy na temat Holokaustu i dążenie do uznania go jako ważnego wydarzenia historycznego. Rezolucja dotyczyła także opracowania programów edukacyjnych, które miały zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne propagowało również wykorzystywanie środków mobilizujących narody do podtrzymywania pamięci ofiar Holokaustu i zapobieganiu nienawiści, rasizmowi oraz uprzedzeniom dotykających społeczeństwo.

W Polsce centralne uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają się w Auschwitz-Birkenau i w Warszawie pod Pomnikiem Bohaterów Getta. W tym dniu planowane są przemówienia, prelekcje naukowe i koncerty upamiętniające śmierć ok. 6 milionów ofiar pochodzenia żydowskiego. W Paryżu corocznie organizowane są uroczystości w siedzibie UNESCO podkreślające rolę edukacji w zapobieganiu tragicznym aktom ludobójstwa w przyszłości. Tradycyjnie ma miejsce międzynarodowe seminarium skupiające badaczy, nauczycieli i przedstawicieli organizacji zajmujących się tematyką Holokaustu. Innymi wydarzeniami upamiętniającym ofiary Holokaustu są wystawy artystyczne w siedzibie UNESCO, wśród których są również ekspozycje przygotowane przez Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UNESCO.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek27.01.2023Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2023
Sobota27.01.2024Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2024
Wtorek27.01.2026Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2026
Środa27.01.2027Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2027
Czwartek27.01.2028Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2028
Sobota27.01.2029Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2029
Niedziela27.01.2030Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2030
Poniedziałek27.01.2031Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 27 stycznia