Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia zostały 223 dni, czyli 7 miesięcy i 9 dni.

W 2025 roku Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia przypada na 27 stycznia (poniedziałek).

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia został ustanowiony 16 grudnia 2010 roku w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Idea święta upamiętnia podpisanie Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, w dniu 27 stycznia 1919 roku, przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Do dziś ten dokument uważany jest za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Publiczne służby zatrudnienia to wszystkie urzędy i instytucje w państwie, które są odpowiedzialne za obsługę osób bezrobotnych. Publiczne służby zatrudnienia tworzą powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, urzędy obsługujące ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędy wojewódzkie, realizujące zadania określone ustawą. Do głównych zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy między innymi określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy, współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich oraz inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

Wszystkie instytucje składające się na służby zatrudnienia wchodzą w skład Europejskich Służb Zatrudnienia. Sieć tworzy Komisja Europejska oraz publiczne służby ds. zatrudnienia w krajach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem EURES jest świadczenie usług na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców, w ramach swobodnego przepływu osób i propagowaniu mobilności, zwłaszcza młodych osób na obszarze całej Unii Europejskiej.

W Polsce, w 16 województwach działa ponad 440 placówek urzędów pracy oraz ich filii i punktów obsługi. We wszystkich powiatowych urzędach pracy swoje usługi świadczy ponad 20 tys. pracowników. Według danych powiatowe urzędy pracy obsłużyły ponad 2,1 mln osób poszukujących zatrudnienia, zaś w skali rocznej – ponad 6 mln klientów. Wraz z rozwojem technologii, instytucje służby zatrudnienia wdrażają nowe rozwiązania informatyczne, pomagające w obsłudze osób bezrobotnych i pracodawców.

Występowanie Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek27.01.2023Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2023
Sobota27.01.2024Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2024
Wtorek27.01.2026Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2026
Środa27.01.2027Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2027
Czwartek27.01.2028Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2028
Sobota27.01.2029Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2029
Niedziela27.01.2030Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2030
Poniedziałek27.01.2031Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 27 stycznia