Światowy Dzień Modlitwy 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Modlitwy zostało 86 dni, czyli 2 miesiące i 24 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Modlitwy przypada na 1 marca (piątek).

Światowy Dzień Modlitwy jest obchodzony corocznie w pierwszy piątek marca.

Początki Światowego Dnia Modlitwy
Początki Światowego Dnia Modlitwy sięgają XIX wieku, kiedy chrześcijańskie kobiety ze Stanów Zjednoczonych i Kanady zainicjowały różnorodne wspólne działania wspierające zaangażowanie kobiet w misję w domu i w innych częściach świata.

Troska o kobiety i dzieci
Kobiety miały silne poczucie identyfikacji z potrzebami kobiet i dzieci i szukały sposobów zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Pomimo silnego oporu ze strony wszystkich męskich rad misji, w 1861 r. I latach następnych kobiety założyły liczne i skuteczne rady kobiet na misje zagraniczne i domowe, dzięki którym mogłyby bezpośrednio współpracować z kobietami i dziećmi oraz z nimi.

Rola modlitwy w pracy misyjnej
Kobiety zachęcano do osobistej modlitwy i objęcia przywództwa we wspólnej modlitwie w ramach ich organizacji pomocniczych i stowarzyszeń. Nacisk na modlitwę doprowadził do corocznych dni i tygodni modlitwy. W 1887 roku prezbiteriańskie kobiety wezwały na dzień modlitwy za misje domowe, a kobiety metodystyczne wezwały na tydzień modlitwy i samozaparcia dla zagranicznych misji. Dzień baptystycznej modlitwy za misje zagraniczne rozpoczął się w 1891 r.

Kobiety miały wizję jedności chrześcijan, która była postrzegana jako niezbędna do pełnienia misji.

Kobiety metodystów przyłączyły się do dnia modlitwy na misje domowe w latach 1892–1894. W 1897 r. Kobiety z 6 wyznań utworzyły wspólny komitet na wspólny dzień modlitwy za misje domowe. W systemie rotacyjnym kobiety wyznania uczestniczącego napisały wspólną nabożeństwo. W 1912 r. Kobiece Rady Misji Zagranicznych wezwały do ​​wspólnego dnia modlitwy o misje zagraniczne.

Kobiety świętowały swoje zaangażowanie
W 1911 r. Kobiety obchodziły 50. rocznicę działalności misyjnej kobiet, organizując serię wystąpień w Stanach Zjednoczonych, które zapewniły kobietom potężne doświadczenie tego, co osiągnęły we współpracy ekumenicznej i wspólnocie, w powiązaniach lokalnych i globalnych, w modlitwie i dzielenie się informacjami oraz w refleksji biblijnej. Wszystko to było w rękach kobiet. Z tego doświadczenia powstało wiele lokalnych międzywyznaniowych grup kobiet.

Kobiety łączyły pokój na świecie ze światową misją
Po dewastacji I wojny światowej kobiety przyjęły przekonanie, że pokój na świecie jest nierozerwalnie związany z misją światową. Kobiety podjęły wysiłki na rzecz jedności. Pierwszy piątek Wielkiego Postu został ustanowiony jako wspólny dzień modlitwy na misje i był obchodzony po raz pierwszy 20 lutego 1920 r. Z powodu entuzjastycznego ułatwiania lokalnych grup wyznaniowych i międzywyznaniowych dzień modlitwy rozprzestrzenił się szybko w USA . W 1922 r. Kanadyjki, które zaczęły obchodzić dzień modlitwy w 1895 r., Przyjęły tę samą datę.

Powstaje Światowy Dzień Modlitwy
W drugiej połowie 1926 r. Kobiety z Ameryki Północnej rozpowszechniły nabożeństwo w jak największej liczbie krajów i partnerów w misji. Reakcja na całym świecie była entuzjastyczna. Na początku 1927 r. Ogłoszono wezwanie do modlitwy z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Misje. W 1928 r. Tytuł dnia został skrócony do „Światowego dnia modlitwy”.

Od 1927 r. liturgia Światowego Dnia Modlitwy jest opracowywana kolejno przez chrześcijanki z różnych krajów całego świata i z tematem przewodnim. Polska w roli "gospodarza" była w czasie obchodów w 2005 roku.
Od 1968 r. Światowy Dzień Modlitwy obchodzony jest na całym świecie w ponad 170 krajach w pierwszy piątek marca.