Dzień Statystyki Polskiej 2021

Do najbliższych obchodów Dnia Statystyki Polskiej zostały 133 dni, czyli 4 miesiące i 13 dni.

W 2021 roku Dzień Statystyki Polskiej przypada na 9 marca (wtorek).

Dzień Polskiej Statystyki obchodzony jest 9 marca. Święto zostało ustanowione na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, 2 grudnia 2008 roku. Obchody Dnia Polskiej Statystki upamiętniają sesję Sejmu Czteroletniego z 9 marca 1789 roku podczas której Fryderyk Józef Moszyński, marszałek wielki koronny, domagał się przeprowadzenia spisu statystycznego na ziemiach polskich. Dzięki temu Sejm Czteroletni uznał spis ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów i uchwalił konstytucję: „Lustracja dymów i podanie ludności”.

Celem obchodów Dnia Polskiej Statystyki jest promocja i popularyzacja statystyki, jako nauki oraz statystyki publicznej. W tym dniu, zgodnie z ideą święta, powinny być ogłaszane opinii publicznej wyniki naukowych badań statystycznych.

Pierwsza instytucja statystyczna powstała w Krakowie 1882 roku, a w 1884 roku zostało powołane Miejskie Biuro Statystyczne. Pierwszym opracowaniem Miejskiego Biura Statystycznego była „Statystyka Miasta Krakowa” z 1887 roku, obejmująca szczegółowe informacje dotyczące terytorium, ludności, oraz poziomu infrastruktury dawnego Krakowa. W dalszym rozwoju statystyki przyczynił się Główny Urząd Statystyczny (GUS), który powstał w 1918 roku w Warszawie. Do jednej z pierwszych publikacji nowej instytucji należał „Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej” z podziałem na województwa z 1925 roku. Opracowanie powstało na bazie pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku, przeprowadzonego na terytorium całego kraju.

Obecnie Główny Urząd Statystyczny podlega Prezesowi Rady Ministrów i przede wszystkim zajmuje się zbieraniem i upowszechnianiem informacji statystycznych dotyczących życia publicznego i niektórych dziedzin życia prywatnego. Na czele GUS stoi Prezes, który pełni funkcję w randze ministra i wybierany jest na 5-letnią kadencję. W skład GUS wchodzi 16 urzędów statystycznych rozmieszczonych w miastach wojewódzkich. Prezes GUS zajmuje się także prowadzeniem kilku centralnych rejestrów, na przykład Krajowego Rejestru Urzędów Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) lub Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

Występowanie Dnia Statystyki Polskiej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota09.03.2019Dzień Statystyki Polskiej 2019
Poniedziałek09.03.2020Dzień Statystyki Polskiej 2020
Środa09.03.2022Dzień Statystyki Polskiej 2022
Czwartek09.03.2023Dzień Statystyki Polskiej 2023
Sobota09.03.2024Dzień Statystyki Polskiej 2024
Niedziela09.03.2025Dzień Statystyki Polskiej 2025
Poniedziałek09.03.2026Dzień Statystyki Polskiej 2026
Wtorek09.03.2027Dzień Statystyki Polskiej 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Maslenica

Święta i obchody w kolejnych dniach po 9 marca