Międzynarodowy Dzień Kobiet 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet zostało 265 dni, czyli 8 miesięcy i 22 dni.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet przypada na 8 marca (sobota).

W Polsce od lat znamy Dzień Kobiet, ale prawdopodobnie wielu z nas nie wie, że 8 marca ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Kobiet i jego charakter jest nieco inny. Międzynarodowy Dzień Kobiet jest czasem refleksji na temat poczynionych postępów, wezwania do zmian oraz świętowania aktów odwagi i determinacji przez zwykłe kobiety, które odegrały niezwykłą rolę w historii swoich krajów i społeczności.

Innowacje i technologie dają niespotykane dotąd możliwości, ale trendy wskazują na rosnącą przepaść cyfrową między płciami, a kobiety są niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii, matematyki i projektowania. Uniemożliwia im to rozwój innowacji wpływających na płeć i wpływanie na nie w celu osiągnięcia transformacyjnych korzyści dla społeczeństwa. Od bankowości mobilnej po sztuczną inteligencję i internet rzeczy - niezwykle ważne jest, aby pomysły i doświadczenia kobiet miały równy wpływ na projektowanie i wdrażanie innowacji kształtujących nasze przyszłe społeczeństwa.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w ONZ jest także okazją do zastanowienia się, jak przyspieszyć Agendę 2030 , nadając impet skutecznemu wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza celowi numer 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt; i numer 4: Zapewnienie edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich oraz promowanie uczenia się przez całe życie.
Niektóre kluczowe cele agendy 2030
- Upewnij się, że wszystkie dziewczęta i chłopcy ukończyli bezpłatne, równe i wysokiej jakości wykształcenie podstawowe i średnie, prowadząc do odpowiednich i skutecznych efektów uczenia się celu 4.
- Zapewnij wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do wysokiej jakości wczesnego rozwoju dzieciństwa, opieki i edukacji przedszkolnej, tak aby byli gotowi do szkoły podstawowej.
- Położyć kres wszelkim formom dyskryminacji wszystkich kobiet i dziewcząt na całym świecie.
- Wyeliminuj wszelkie formy przemocy wobec wszystkich kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wykorzystywania.
- Wyeliminuj wszystkie szkodliwe praktyki, takie jak wcześniejsze i wymuszone małżeństwa oraz okaleczanie żeńskich narządów płciowych.

W krajach Europy środkowej i zachodniej oraz Ameryki Północnej skala tego typu problemów jest niewielka. Problem zazwyczaj dotyczy słabo rozwiniętych krajów z Afryki i Azji.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa08.03.2023Międzynarodowy Dzień Kobiet 2023
Piątek08.03.2024Międzynarodowy Dzień Kobiet 2024
Niedziela08.03.2026Międzynarodowy Dzień Kobiet 2026
Poniedziałek08.03.2027Międzynarodowy Dzień Kobiet 2027
Środa08.03.2028Międzynarodowy Dzień Kobiet 2028
Czwartek08.03.2029Międzynarodowy Dzień Kobiet 2029
Piątek08.03.2030Międzynarodowy Dzień Kobiet 2030
Sobota08.03.2031Międzynarodowy Dzień Kobiet 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 8 marca