Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Sędziów były 41 dni, czyli 1 miesiąc i 10 dni temu.

W 2024 roku obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Sędziów przypadły na 10 marca (niedziela).

Czasy kiedy kobiety w niektórych zawodach były całkowicie spychane na margines już dawno minęły, jednak nadal istnieją takie, gdzie są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych. Najlepszym przykładem jest wymiar sprawiedliwości. Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów (International Day of Women Judges) uchwalony przez ONZ ma na celu promowanie równego i pełnego udziału kobiet na różnych szczeblach sądownictwa

Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów


Każdy obywatel ma prawo do sprawiedliwego procesu, bez względu na płeć, rasę, religię czy pochodzenie. Rolą sędziego jest interpretacja prawa i wymierzanie sprawiedliwości zgodnie z przepisami, bez względu na jego osobiste preferencje czy naciski postronnych osób, instytucji czy rządu. Obecność kobiet w sądownictwie jest ważna z wielu powodów, choćby dlatego, że wzmacniają wiarygodność sądów. Daje to jasny sygnał, że są one dostępne dla każdego obywatela i każdy może liczyć na sprawiedliwość. Kobiety sędziowie wnoszą różne punkty widzenia i doświadczenia, co prowadzi do zwiększenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

26 kwietnia 2021 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło dzień 10 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet Sędziów. Ciekawostkę może stanowić fakt, że rezolucję na ten temat przygotował Katar, a więc kraj, gdzie prawa kobiet nieco różnią się od tych w państwach zachodnich. Warto też zauważyć, że święto przypada zaledwie dwa dni po ogólnonarodowym święcie pań, a także zbiega się z Dniem Mężczyzny w Polsce.

W ramach święta na forum publicznym omawiane są perspektywy kobiet w sądownictwie. Z okazji pierwszej edycji tego wydarzenia w Wiedniu zorganizowano panel (dostępny także dla uczestników online), na którym dyskutowano jak wprowadzić założenia Międzynarodowego Dnia Kobiet Sędziów w życie. W tym celu powołano m. in. kampanię o nazwie Women in Justice/for Justice. Będzie ona koncentrować się na podnoszeniu świadomości na temat roli kobiet sędziów poprzez wystawy, konferencje, działalność w mediach społecznościowych. Progress ma też przynieść zwiększenie możliwości mentoringu dla absolwentek szkół prawniczych i młodych sędziów, oraz ukierunkowanie inicjatyw zachęcających lokalne społeczności do udziału w kampanii.

Sędzia czy sędzina? Która forma jest poprawna?


Jak poprawnie nazwać kobietę sędzię? Sędzina czy właśnie sędzia? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób. Słusznie, ponieważ odpowiedź jest złożona. Tak więc dawniej, w starannej polszczyźnie, sędzina oznaczała żonę sędziego, tak jak hrabina małżonkę hrabiego. Identyfikowanie kobiet jako czyjeś żony, sędziego czy aptekarza było powszechne, dziś jednak ich rola jest o wiele bardziej znacząca. Ważniejsze jest, jaką ona pełni funkcję, a nie czyją jest partnerką. Określenia takie jak sędzina zaczęły odnosić się do kobiety sędzi, tak więc wbrew regułom języka polskiego przypisano mu nowe znaczenie. Podsumowując: kobieta wykonywująca zawód sędziego to sędzia albo sędzina, ale to drugie określenie ma charakter potoczny. Poza tym nadal może być ono wykorzystane zgodne ze swoim pierwotnym znaczeniem, a więc określać żonę sędziego.

Sędziny w Polsce


Pierwszą kobietą w Polsce, która została mianowana sędzią, była Wanda Grabińska. Miało to miejsce w czasach przedwojennych. 30 września 1929 roku ogłoszono ją sędzią grodzkim w Warszawie, w oddziale XXII dla spraw nieletnich. Było to możliwe dzięki zmianie przepisów i ustawie o ustroju sądów powszechnych z 1929 roku. Wcześniej dyskryminujące prawo uniemożliwiało kobietom drogę do zawodów prokuratora, sędziego i notariusza. W przypadku Sądu Najwyższego, historycznym kobietą pierwszym prezesem została prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf 30 kwietnia 2014 roku. Jej następcą została także kobieta dr. hab. Małgorzata Malanowska (26 maja 2020 r.)

Sędziny na boisku


Zawód sędziego jest kojarzony nie tylko z wymiarem sprawiedliwości, a i sportem. Przy okazji każdych zawodów potrzebny jest rozjemca, który będzie strzegł przepisów i panował nad zawodnikami. W przypadku najpopularniejszej dyscypliny, czyli piłki nożnej mężczyzn, kobiety coraz śmielej radzą sobie na murawie. Szlaki przecierała Bibiana Steinhaus, żona słynnego arbitra Howarda Webba, dobrze zresztą znanego Polakom z Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii, ale pierwszą kobietą, która posędziowała mecz na Mundialu (Kostaryka – Niemcy) została w 2022 roku Francuzka Stephanie Frappart.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet Sędziów w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek10.03.2022Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2022
Piątek10.03.2023Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2023
Poniedziałek10.03.2025Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2025
Wtorek10.03.2026Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2026
Środa10.03.2027Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2027
Piątek10.03.2028Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2028
Sobota10.03.2029Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2029
Niedziela10.03.2030Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 marca