Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet zostało 259 dni, czyli 8 miesięcy i 16 dni.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet przypada na 8 marca (sobota).

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet obchodzony jest 8 marca przez kobiety na całym świecie. W tym dniu organizowane wydarzenia podkreślają wartość i znaczenie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Każdej edycji święta towarzyszy temat przewodni, który poruszany jest na konferencjach, wystawach czy innych eventach. Oto kilka z nich:

- Świat wolny od przemocy wobec Kobie
- Kobiety i pokój: kobiety zarządzające konfliktami
- Afgańskie kobiety dzisiaj: realia i możliwości
- Zakończenie bezkarności za przemoc wobec kobiet i dziewcząt
- Równość dla kobiet to postęp dla wszystkich.
- Kobiety i HIV / AIDS
- Planeta 50-50 do 2030 roku: Zwiększenie równości płci
- Kobiety w zmieniającym się świecie pracy: Planeta 50-50 do 2030 roku
- Czas jest teraz: wiejscy i miejscy aktywiści zmieniający życie kobiet.

Prawa kobiet od wielu lat zajmują pierwsze miejsca na liście priorytetów UNESCO i ONZ, ale wciąż stanowią jedne z najważniejszych wyzwań rozwojowych i agendy rozwojowej po 2015 roku. Problemy dotyczące praw kobiet ściśle związane są z innymi globalnymi problemami, takimi jak ubóstwo, przemoc, czy wykluczenie społeczne. Corocznie, Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet staje się do okazją do przeanalizowania i omówienia sytuacji kobiet na świecie, zwłaszcza równouprawnienia w sferze prywatnej oraz zawodowej. Po mimo wielu działań organizacji międzynarodowych w celu eliminowania niesprawiedliwego traktowania kobiet w pracy, to wciąż pojawiają się sytuacje, w których kobiety mają mniejsze szanse na uzyskanie awansu zawodowego. Wyniki badań prowadzonych przez ONZ, przedstawiają skalę światowego problemu: dwie trzecie analfabetów oraz najbiedniejszych osób to kobiety, a ponad 30 milionów dziewczynek nie uczęszcza do żadnej szkoły. Kobiety częściej są ofiarami przemocy ze strony mężczyzn, zaś na świecie więcej kobiet w wieku 15-44 lat umiera na skutek przemocy, niż przez nowotwory lub przez wypadki drogowe. Codziennie trzy kobiety umierają na wskutek odniesionych ran.

Prawa kobiet stanowią także jeden z najważniejszych tematów zainteresowania UNESCO, a od 2008 roku należą do jednego z dwóch priorytetów globalnych organizacji. Działania UNESCO skupiają się na realizacji programów dotyczących upowszechniania praw kobiet do edukacji, pracy, sprawiedliwego traktowania. Innym obszarem działalności UNESCO jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Corocznie, przed obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet, inaugurowana jest światowa Kampania „Woman Make the News”, dążąca do upowszechniania wśród mediów problematyki równego traktowania płci i zwiększenia roli kobiet w procesach decyzyjnych.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa08.03.2023Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2023
Piątek08.03.2024Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2024
Niedziela08.03.2026Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2026
Poniedziałek08.03.2027Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2027
Środa08.03.2028Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2028
Czwartek08.03.2029Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2029
Piątek08.03.2030Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2030
Sobota08.03.2031Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 8 marca