Światowy Dzień Monitoringu Wody 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Monitoringu Wody zostało 209 dni, czyli 6 miesięcy i 25 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Monitoringu Wody przypada na 18 września (środa).

Światowy Dzień Monitoringu Wody (WWMD) jest międzynarodowym programem edukacyjnym, którego celem jest budowanie świadomości ludzi oraz zachęcanie do angażowania się w sprawy ochrony zasób wody na całym świecie. Święto ustanowiła Fundacja America's Clean Water w 2003 roku. W tym Dniu wszystkie osoby chętne mogą dokonać pomiaru czystości wód w lokalnych zbiornikach wodnych.

Jakość wody ma ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa oraz ekosystemów. Niestety, według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, mimo odnotowanej poprawy jakości wód oraz nałożonych ograniczeń produkcji w wielu branżach przemysłu, to stan czystości powierzchniowych wód płynących oraz jezior jest wciąż niewystarczający. Od 2007 roku w Polsce prowadzone są trzy rodzaje monitoringu wód powierzchniowych: monitoring diagnostyczny, operacyjny oraz badawczy. W latach 2007-2008 zbadano oraz oceniono 208 jezior, a następnie dokonano oceny na podstawie wskaźników biologicznych. Według przeprowadzonych badań, w Polsce było 98 jezior o stanie wód bardzo dobrym i dobrym oraz stanowiły one 47,1% liczby wszystkich objętych monitoringiem jezior.

W klasyfikacji stanu wód powierzchniowych stosuje się pięć klas jakości wód, z uwzględnieniem kategorii jakości dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia. Do poszczególnych klas czystości należą: klasa I, klasa II, klasa III, klasa IV, klasa V. Klasa I oznacza wody o bardzo dobrej jakości. Wody spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych oraz wartość wskaźników jakości nie wskazują na żadne oddziaływanie antropogeniczne. Klasa II obejmuje wody o dobrej jakości, które nadają się do spożycia oraz wskazują na niewielki wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych. Klasa III określa wodę w sposób zadowalający, zaś klasa IV obejmuje wodę o niezadowalającej jakości, która wymaga specjalnego uzdatniania. Klasa V oznacza złą jakość wody, która nie spełnia określonych wymagań dla wód powierzchniowych.

Światowy Dzień Monitoringu Wody jest okazją do globalnego zaangażowania się w poprawę jakości wód oraz promowania postaw ekologicznych. W tym Dniu wolontariusze oraz wszystkie chętne osoby mogą wraz z ekspertami wspólnie uczestniczyć w procesie badania jakości wody.

Występowanie Światowego Dnia Monitoringu Wody w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela18.09.2022Światowy Dzień Monitoringu Wody 2022
Poniedziałek18.09.2023Światowy Dzień Monitoringu Wody 2023
Czwartek18.09.2025Światowy Dzień Monitoringu Wody 2025
Piątek18.09.2026Światowy Dzień Monitoringu Wody 2026
Sobota18.09.2027Światowy Dzień Monitoringu Wody 2027
Poniedziałek18.09.2028Światowy Dzień Monitoringu Wody 2028
Wtorek18.09.2029Światowy Dzień Monitoringu Wody 2029
Środa18.09.2030Światowy Dzień Monitoringu Wody 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 września