Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Równej Płacy zostało 151 dni, czyli 4 miesiące i 28 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Równej Płacy przypada na 18 września (środa).

Międzynarodowy Dzień Równej Płacy lub Międzynarodowy Dzień Równych Wynagrodzeń, obchodzony po raz pierwszy w 2020, jest wyrazem długotrwałych wysiłków na rzecz osiągnięcia równej płacy za pracę o jednakowej wartości. Ponadto opiera się na zaangażowaniu ONZ w prawa człowieka i przeciwko wszelkim formom dyskryminacji, w tym dyskryminacji kobiet i dziewcząt.

We wszystkich regionach kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, a różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn szacuje się na 23% na całym świecie. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt jest nadal hamowane z powodu utrzymujących się historycznych i strukturalnych nierównych relacji władzy między kobietami i mężczyznami, ubóstwa i nierówności oraz niedogodności w dostępie do zasobów i możliwości, które ograniczają możliwości kobiet i dziewcząt. Postęp w zmniejszaniu tej luki był powolny. Chociaż zasada równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet jest szeroko promowana, zastosowanie jej w praktyce było trudne.

Osiągnięcie równej płacy jest ważnym kamieniem milowym w dziedzinie praw człowieka i równości płci. Wymaga wysiłku całej społeczności światowej i pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

W Europie od lat obchodzony jest także Europejski Dzień Równej Płacy, który zazwyczaj wypada na początku listopada danego roku.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Równej Płacy w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela18.09.2022Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2022
Poniedziałek18.09.2023Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2023
Czwartek18.09.2025Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2025
Piątek18.09.2026Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2026
Sobota18.09.2027Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2027
Poniedziałek18.09.2028Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2028
Wtorek18.09.2029Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2029
Środa18.09.2030Międzynarodowy Dzień Równej Płacy 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 września