Dzień Ewakuacji 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Ewakuacji zostały 132 dni, czyli 4 miesiące i 12 dni.

W 2023 roku Dzień Ewakuacji przypada na 18 czerwca (niedziela).

Dzień Ewakuacji obchodzimy 18 czerwca. Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie się ludzi wraz z ich dobytkiem do bezpiecznego miejsca.

Skala ewakuacji zależy od kontekstu zdarzenia. W przypadku pożaru budynku, ewakuacja dotyczy niewielkiej grupy osób, zaś w sytuacji kataklizmów lub działań konfliktów zbrojnych, wymaga ona odpowiedniego przygotowania logistycznego. Można wyszczególnić ewakuację planową i doraźną. Ewakuacja planowa opiera się na wcześniejszym przygotowaniu przemieszczenia ludności z zagrożonych terenów. Szczegóły ewakuacji planowej ustalane są w przypadku konfliktów zbrojnych. Ewakuacja doraźna natychmiast jest przeprowadzona w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia oraz zdrowia ludności. Przemieszczenie ludności również zależy od miejsca przeprowadzanej akcji, na przykład ewakuacja medyczna przeprowadzana jest w szpitalach bądź na polach walki.

Każda ewakuacja opiera się na określonych zasadach. Do najważniejszych należą między innymi prowadzenie odwrotu na obszarze macierzystego województwa lub województw sąsiednich. Ewakuacji podlegają wszystkie osoby z wyjątkiem osób posiadających karty mobilizacyjne do sił zbrojnych lub karty mobilizacyjno-organizacyjne do jednostek podlegających militaryzacji. Również osoby należące do formacji obrony cywilnej i służb ratowniczych, pracowników zakładów pracujących na rzecz obronności kraju i zapewniających środki do przetrwania ludności oraz osób, którym powierzono ochronę pozostawionego mienia nie podlegają ewakuacji. W każdej ewakuacji biorą udział jednostki organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo lub opiekę medyczną zagrożonej ludności oraz wykorzystywane są wszelkie dostępne środki transportu. W przypadku niewystarczającej ilości tych środków, przeprowadzana jest ewakuacja kombinowana (środku własne i przydzielone).

Szef Obrony Cywilnej Kraju odpowiada za planowanie, przygotowywanie i kierowanie ewakuacji ludności. W poszczególnych rejonach objętych ewakuacją tworzy się miejsca niezbędne do udzielenia pomocy zagrożonej ludności. Powołuje się między innymi szpitale polowe, rejony kierowania, strefy segregacji, rejony ewakuacyjne czy dodatkowe punkty pomocy medycznej.

Występowanie Dnia Ewakuacji w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek18.06.2021Dzień Ewakuacji 2021
Sobota18.06.2022Dzień Ewakuacji 2022
Wtorek18.06.2024Dzień Ewakuacji 2024
Środa18.06.2025Dzień Ewakuacji 2025
Czwartek18.06.2026Dzień Ewakuacji 2026
Piątek18.06.2027Dzień Ewakuacji 2027
Niedziela18.06.2028Dzień Ewakuacji 2028
Poniedziałek18.06.2029Dzień Ewakuacji 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Wielka Brytania 🇬🇧 - Dzień Ojca
Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Ojca
Francja 🇫🇷 - Dzień Ojca
Kanada 🇨🇦 - Dzień Ojca
Holandia 🇳🇱 - Dzień Ojca
Irlandia 🇮🇪 - Dzień Ojca
Czechy 🇨🇿 - Dzień Ojca
Ukraina 🇺🇦 - Dzień Ojca

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 czerwca